Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Amadeus - ohjaajan versio

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1984Kesto: 180 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
1080p 2.40
Ääniraita: Dolby TrueHD 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 5051895036952

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tämä fik­tii­vi­nen rif­fi Wolf­gang Ama­deus Mo­zar­tin elämästä on ni­met­ty useil­le par­haim­pien elo­ku­vien lis­toil­le.

Tämä fik­tii­vi­nen rif­fi Wolf­gang Ama­deus Mo­zar­tin elämästä on ni­met­ty useil­le par­haim­pien elo­ku­vien lis­toil­le. So­raää­net ovat jää­neet vähäi­sik­si. Ko­meas­ti la­vas­tat­tu, pu­vus­tet­tu ja ker­to­muk­se­na­kin mah­ti­pon­ti­ses­ti mi­toi­tet­tu elo­ku­va on ikävä kyllä puh­das­ta fik­tio­ta.
Mik­si vai­vau­tua te­kemään näin tai­dok­kaas­ti vii­meis­tel­ty sa­tu, jon­ka hah­moil­la on yh­teyttä to­sielämään vain ni­mensä ja am­mat­tin­sa ver­ran? Mi­nus­ta oli­si suo­ta­vaa, että his­to­rial­li­sek­si ker­to­muk­sek­si puet­tu elo­ku­va pyr­ki­si nou­dat­ta­maan to­si­poh­jaan­sa mah­dol­li­sim­man tii­viis­ti. Jos tähän ei kyetä niin hu­pai­lun voi­si ra­ken­taa myös ni­mien osal­ta uu­sik­si.
Ei kui­ten­kaan ol­la tyl­siä, sillä jos­kus on lu­pa las­kea lui­ku­ria. To­si­poh­jan täy­del­li­nen puu­te si­vuut­taen ky­seessä on haus­ka trip­pi. Sä­veltäjä su­kel­taa syväl­le eikä ymmärrä mik­si ne­rok­kaat työt jäävät tu­sah­duk­sik­si Wie­nin hie­nos­to­pii­reissä. Tei­nik­lo­pin ta­paan käyttäy­tyvä maest­ro on hil­peä kes­kus­hah­mo, jon­ka pe­ruu­kis­sa ei tur­ha his­to­rian to­mu py­sy. Var­jois­sa vaa­ni­va vas­tus­ta­ja pu­noo juon­taan yhtä ai­kaa koh­det­taan va­rauk­set­ta ihail­len ja tätä poh­jat­to­mas­ti vi­ha­ten. Jo­pa Ju­ma­la saa as­tua syrjään kun ego kärähtää.
Tämä on elo­ku­van puit­tei­siin tai­dok­kaas­ti is­tu­tet­tu oop­pe­ra, ko­me­dia, fars­si ja va­ka­vail­mei­nen soi­din­tans­si. Na­pit vas­tak­kain ase­tet­tu­jen sä­veltä­jien ede­sot­ta­muk­sia on viih­dyttävää seu­ra­ta, mut­ta to­si­poh­jan puu­te pu­dot­taa tämän sa­maan kas­tiin "Nuo­ri Eins­tein" -ta­pais­ten viih­dyk­kei­den kans­sa — ei viih­dyttä­vyy­dessä, mut­ta ole­mas­sao­lon oi­keu­tuk­ses­sa.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Pe­ter Shaf­fe­rin näy­telmään.

Kuva

Teknisesti komea kuosi. Krumeluuri, perukit ja syrjäkujien patina välittyvät kaikki teatterilavasteiden uskottavuudella. Kaikki maistuu artesaanin luomalta enemmän kuin tosielämältä, mutta elokuvan aihepiiri huomioiden tämä on pelkästään osuvaa.

Ääni

Mozartia paljon hyödyntävä ääniraita lienee lopulta se suurin oikeutus miehen nimen käyttämiseen elokuvan nimessä. Tämä kaikki soi puhtaasti ja tyylikkäästi. Anti on hivenen ikääntynyttä, mutta dialogiaan myöten kaikin puolin hallittua.

Ekstrat

Ekstr oissa ohjaajan ja käsikirjoittaja/näytelmäkirjailija Peter Shafferin kommenttiraita, making of (61 min.) ja traileri. (IJ)
18/10/2021

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy