Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Da Vinci’s Demons – ensimmäinen tuotantokausi

Da Vinci’s Demon First Season 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Elokuva

Mie­li­ku­vat ovat kum­mal­li­sia.

Mie­li­ku­vat ovat kum­mal­li­sia. En oli­si suu­rin sur­min­kaan kat­so­nut tätä te­le­vi­sios­ta, kos­ka sar­jan ni­mi tun­tui pe­rin pa­haen­tei­ses­ti tois­ten töi­den lai­neel­la las­ket­te­lul­ta. To­ki näin te­ki myös kir­jai­li­ja Dan Brown, mut­ta se on­kin toi­nen jut­tu. Brow­nil­la ei ole tämän sar­jan kans­sa mitään te­ke­mistä.
Jos mie­li­ku­va vai­kut­taa, niin tässä ta­pauk­ses­sa myös käyttö­liit­tymä. Joi­tain sar­jo­ja on pal­jon mu­ka­vam­pi kat­soa te­le­vi­sios­ta, kos­ka le­vyn kans­sa pe­laa­mi­nen tun­ne­tus­ti tym­pii ajoit­tain kaik­kia, vaik­ka näitä ei töik­seen ar­vioi­si­kaan. Nyt kä­vi toi­sin. Aloin kat­soa bok­sia lä­pi. Pi­din nä­kemästä­ni.
Sar­jaa sen kum­mem­min au­kai­se­mat­ta mää­rit­te­len asian mah­dol­lis­ten ku­lut­ta­ja­ryh­mien kaut­ta. To­del­li­sen Leo­nar­do Da Vin­cin tie­de­mies­puo­les­ta, re­nes­sans­sin kult­tuu­ris­ta, Um­ber­to Econ pi­ka­res­ki-kir­jois­ta sekä Ale­xand­re Du­mas’n juo­nit­te­lu- ja miek­kai­lu­ro­maa­neis­ta pitävät kes­ki-ikäi­set kat­so­jat voi­si­vat tästä in­nos­tua. Jos he pitävät vielä Val­tais­tuin­pe­li-sar­jas­ta, ol­laan jo ai­ka lä­hellä ky­synnän ja tar­jon­nan koh­taa­mis­ta. Nuo­ret pitä­nevät tästä myös, jos sa­la­ma­leik­kauk­set ja su­per­san­ka­rit ovat al­ka­neet jo kylläs­tyttää.
Sar­jas­sa on huo­mio­nar­vois­ta se, että san­ka­ri on lo­pul­ta ai­ka­moi­nen nuh­jaa­ja, vaik­ka on­kin yk­si kaik­kien ai­ko­jen ne­rois­ta. Tämä tuo uut­ta ver­ta la­ji­tyyp­piin. Lo­ren­zo de Me­di­ci täyttää raa­min­sa El­liot Cowa­nin dia­bo­li­sen roo­li­tuk­sen an­sios­ta. Du­mas­lai­nen my­la­dy, Luc­re­zia Do­na­ti (Lau­ra Had­dock) ei millään muo­toa ase­tu pe­rin­tei­sel­le hyvä/­pa­ha-ak­se­lil­le. Myös vas­ta­poo­li, paa­vi Six­tus VI (Ja­mes Faulk­ner) ja hä­nen kä­si­kas­sa­ran­sa Ria­rio (B­la­ke Rit­son) ovat ai­na­kin jon­kin ver­ran poik­kea­via hah­mo­ja te­le­vi­sio­sar­jo­jen maail­mas­sa. Pie­nimmät si­vuo­sat on mie­hi­tet­ty ja nai­si­tet­tu poik­keuk­sel­li­sen hy­villä näyt­te­lijöillä.

Kuva, ääni & ekstrat

Tv-tuotannoksi tarkka, tosin tehosteensa ja matte-taulunsa turhan selvästi paljastava kuva. Ääniraidan erotteluvuus on epätasaista ja painottuu dialogikanavaan. Kolmella levyllä kahdeksan jaksoa. Ei ekstroja. (PS)
14/05/2014

Tekijät

Ohjaaja: Useita
Pääosissa: Tom Riley Laura Haddock Elliot Cowan
Tarina: Useita
Kuvaus: Useita
Musiikki: Bear MCCreary

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2013Kesto: 466 minuuttia
Julkaisija: AtlanticKuva:
Anamorfinen Anamorfine 1.77**
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438194082412

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Atlantic) ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy