Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

American Factory

Elokuva:
Kuva & Ääni:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 2019Kesto: 111 minuuttia
Julkaisija: NetflixKuva:
1.78
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Netflix) ellei toisin mainita.

Elokuva

My­kistävä do­ku­ment­tie­lo­ku­va siitä mitä ta­pah­tuu kun kii­na­lai­nen au­ton­la­si­val­mis­ta­ja os­taa sul­je­tun au­to­teh­taan Ohios­ta, Yh­dys­val­lois­ta, ja yrittää muut­taa sen oman kaa­van­sa mu­kaan toi­mi­vak­si la­si­teh­taak­si.

My­kistävä do­ku­ment­tie­lo­ku­va siitä mitä ta­pah­tuu kun kii­na­lai­nen au­ton­la­si­val­mis­ta­ja os­taa sul­je­tun au­to­teh­taan Ohios­ta, Yh­dys­val­lois­ta, ja yrittää muut­taa sen oman kaa­van­sa mu­kaan toi­mi­vak­si la­si­teh­taak­si. Pai­kal­lis­ten ilo työ­paik­ko­jen ta­kai­sin­saa­mi­ses­ta vaih­tuu vä­hi­tel­len hämmäs­tyk­sek­si kun uu­det isännät tuo­vat kii­na­lai­sen ku­rin ja odo­tuk­set mu­ka­naan. Hämmäs­ty­neitä ovat myös kii­na­lai­set joh­ta­jat, jot­ka tun­tu­vat odot­ta­neen toi­sen­lais­ta työa­sen­net­ta län­si­mai­sil­ta työ­ryh­miltä.
Y­li­lyön­tejä ta­pah­tuu puo­lin ja toi­sin kult­tuu­rien törmä­tessä tiu­kas­ti yh­teen, mut­ta vir­kistäväs­ti sekä säröjä että ha­lua ymmärtää vas­ta­puol­ta löy­tyy mo­lem­mil­ta puo­lil­ta ai­taa. Do­ku­men­tin kaa­ri hui­pen­tuu ame­rik­ka­lais­ten mat­kaan Kii­naan, missä nähdään pei­lin toi­nen puo­li. Tämä on rau­hal­li­sen al­le­vii­va­ma­ton ja hämmäs­tyttävän re­hel­li­nen do­ku­ment­ti, jo­ka tun­tuu esit­te­levän hui­kean kiin­nos­ta­van ta­pauk­sen­sa vail­la it­sestään­sel­vyyk­siä tai it­se­riit­toi­sia joh­topäätök­siä. Tämä kan­nat­taa nähdä jos kult­tu­rien koh­taa­mi­nen ja glo­baa­li yri­tys­toi­min­ta kiin­nos­taa, ja vaik­ka nämä eivät kiin­nos­tai­si­kaan.
E­lo­ku­va on en­simmäi­nen Ba­rack ja Mic­hel­le Oba­man sää­tiön tuot­ta­ma do­ku­ment­tie­lo­ku­va.

Kuva, ääni & ekstrat

Ongelmattoman terävä kuva ja ääni. Netflixistä löytyy poikkeuksellisesti dokumentin lisukkeiksi myös Obamoiden haastattelu erillisenä videona. (IJ)
15/05/2020

Tekijät

Ohjaaja: Steven Bognar Julia Reichert
Kuvaus: Steven Bognar
Musiikki: Chad Cannon

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy