Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

King Kong

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2005Kesto: 188/200 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
VC1 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 201759EAN: 5050582599107

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mo­ni ih­met­te­li Pe­ter Jack­so­nin ve­toa ryh­tyä te­kemään King Kon­gin uu­del­leen­fil­ma­ti­soin­tia Sor­mus­ten Her­ra –t­ri­lo­gian jäl­keen, mut­ta lop­pu­tu­los on ta­va­no­mai­sen pul­lis­te­lun si­jaan yllättävän ä­lykkää­no­loi­nen ja viih­dyttävä mons­te­ri­seik­kai­lu, jo­ka var­mas­ti ve­toaa tänä päivänä laa­jem­paan yleisöön kuin aiem­mat pri­mi­tii­vi­semmät fil­ma­ti­soin­nit.

Mo­ni ih­met­te­li Pe­ter Jack­so­nin ve­toa ryh­tyä te­kemään King Kon­gin uu­del­leen­fil­ma­ti­soin­tia Sor­mus­ten Her­ra –t­ri­lo­gian jäl­keen, mut­ta lop­pu­tu­los on ta­va­no­mai­sen pul­lis­te­lun si­jaan yllättävän ä­lykkää­no­loi­nen ja viih­dyttävä mons­te­ri­seik­kai­lu, jo­ka var­mas­ti ve­toaa tänä päivänä laa­jem­paan yleisöön kuin aiem­mat pri­mi­tii­vi­semmät fil­ma­ti­soin­nit.
Yk­sin­ker­tai­nen ta­ri­na ei ole ko­ke­nut val­ta­via muu­tok­sia, jos­kin go­ril­las­ta on nyt teh­ty hie­man aiem­paa in­hi­mil­li­sem­pi ja si­ten tie­tyssä mää­rin myös vä­hemmän pe­lot­ta­va uh­ka. Sen si­jaan elo­ku­van ku­vas­to on saa­nut hui­man uu­den si­lauk­sen, jo­ka ei ra­joi­tu vain eri­koi­te­hos­tei­siin: elo­ku­van maail­ma on ko­mea ja täynnä elämää niin New Yor­kin ka­duil­la kuin Pää­kal­lo­saa­ren vii­da­kois­sa. Tär­keämpää kui­ten­kin on, että hah­moil­la tun­tuu nyt en­si­ker­taa ole­van to­del­li­sia mo­tii­ve­ja, tun­tei­ta ja luon­teen­mu­kai­sia reak­tioi­ta kai­ken myl­ler­ryk­sen kes­kellä. Viih­dyttävä, jän­nittävä, haus­ka ja lä­hes kos­ket­ta­va elo­ku­va – enempää oli­si vai­kea ku­vi­tel­la mons­te­rie­lo­ku­val­ta toi­vo­van­sa.
Le­vy sisältää esi­mer­kil­li­ses­ti sekä elo­ku­van al­ku­peräi­sen teat­te­ri­ver­sion että uu­den noin 12 mi­nuut­tia pi­demmän ver­sion. Näistä jäl­kimmäi­nen tar­joi­lee en­nen kaik­kea enemmän il­jettä­viä ötököitä ja tap­pe­lui­ta. Uu­det koh­tauk­set eivät ehkä muu­ta ta­ri­naa, mut­ta osa­na seik­kai­lua ne puol­ta­vat hy­vin paik­kan­sa.

Kuva & ääni

Yksi tämän vuosituhannen huikeimmista efektisirkuksista on luonnollisesti odotettu tapaus Blu-rayllä, eikä pettyä tarvitse. Kuva on upean värikylläinen ja riittävän tarkka piirtääkseen niin 30-luvun kaupunkiviidakon kuin pääkallosaaren rikkaan satumaisen miljöön vivahteikkaasti ja luontevasti. Teräväpiirtokuvan ja DVD:n eroa ei ole vaikea nähdä, sillä näin komealta elokuva ei näyttänyt edes teatterissa. Silti tarkkuuden osalta olisi vielä hivenen parantamisenkin varaa, vaikka toisaalta on syytä olla kiitollinen ettei kuvaa ole yliterävöitetty. Häviötön DTS-HD Master Audio -ääniraita on vaikuttava kokonaisuus, joka osaa luoda tunnelmaa ja vyöryttää toimintaa tilaan. Myös James Newton Howardin musiikki toimii mukavasti, vaikka anti ehkä lopulta jääkin hieman tasapaksuksi ja unohdettavaksi.

Ekstrat

Ekstrojen pääantia ovat haastatteluita ja videoklippejä tarjoileva kuva-kuvassa-toiminto ja ohjaajan ja käsikirjoittaja Philipa Boyensin kommenttiraita, joka on hyvin informatiivinen, mutta pitkä istunto. Lisäksi mukana on kuvagalleria. (IJ)
17/05/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy