Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Our Friend

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2020Kesto: 121 minuuttia
Julkaisija: SF FilmKuva:
Anamorfinen 1.85
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018019188

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Va­paas­ti hen­gittävä ta­ri­na mie­hestä, jo­ka pistää oman elämänsä tauol­le voi­dak­seen aut­taa tut­ta­va­pa­ris­kun­taa lä­pi vai­kean elämän­vai­heen.

Va­paas­ti hen­gittävä ta­ri­na mie­hestä (Ja­son Se­gel), jo­ka pistää oman elämänsä tauol­le voi­dak­seen aut­taa tut­ta­va­pa­ris­kun­taa (Da­ko­ta John­son ja Ca­sey Aff­leck) lä­pi vai­kean elämän­vai­heen. Kum­pi ta­han­sa ta­ri­nan haas­teis­ta — mie­hen työ maail­maa reis­saa­va­na kir­jeen­vaih­ta­ja­na tai vai­mon syöpä­diag­noo­si — oli­si riittävä kep­pi rat­tai­siin, mut­ta kah­den haas­teen kom­bo vii­meistään tar­joaa us­kot­ta­van syyn pistää odo­tuk­set na­rik­kaan ja kes­kit­tyä sel­viy­ty­mi­seen.
To­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va elo­ku­va val­loit­taa hil­jai­sel­la char­mil­laan ja kai­kel­la epä­to­dennäköi­syy­dellään, jo­ka kui­ten­kin on oi­keas­ti elämästä poi­mit­tu. Ker­ron­nan pouk­koi­lu ajas­sa jää kei­no­te­koi­sek­si ki­kak­si, mut­ta se mah­dol­lis­taa kui­ten­kin ilon ja su­run vuo­rot­te­lun ja pitää si­ten ot­teen pus­ku­roi­dun tur­val­li­se­na. Viih­dyttävä, eläh­dyttävä ja eri­lai­nen elo­ku­va.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Matt­hew Tea­guen ar­tik­ke­liin "T­he Friend: Lo­ve is Not a Big Enough Word" (Es­qui­re 2015).

Kuva, ääni & ekstrat

Formaatin puitteissa erinomainen kuva on vakaa ja väritoistoltaan luonteva. Puhtaan selkeä ääniraita toistaa dialogin läsnäolevasti. Ekstraton. (IJ)
13/10/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.

Samalta ohjaajalta

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy