Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

The Mule

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2018Kesto: 116 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
Anamorfinen 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

C­lint Eas­twood se vaan pau­kut­taa laa­tue­lo­ku­via kuin henk­se­leitä vielä vuot­ta vail­le sa­ta­vuo­tiaa­na.

C­lint Eas­twood se vaan pau­kut­taa laa­tue­lo­ku­via kuin henk­se­leitä vielä vuot­ta vail­le sa­ta­vuo­tiaa­na. The Mu­le ei kai­ken lisäk­si ole ko­vin help­po ras­ti, sillä se ku­vaa vä­ki­val­las­taan tut­tua huu­me­kar­tel­lia, mut­ta in­ten­sii­vi­syys ja jän­ni­tys luo­daan mil­tei täy­sin il­man vä­ki­val­taa, eikä sen uhal­la­kaan juu­ri mässäillä.
Ta­ri­na pe­rus­tuu leh­tiar­tik­ke­liin, jo­ka ker­toi huu­me­kaup­pia­den lä­he­tik­si ryh­ty­neestä ysi­kymp­pi­sestä Ko­rean so­dan ve­te­raa­nis­ta.
Huu­me­kaup­pa on alus­ta, jol­la oh­jaa­ja ku­vaa yhtä tär­keintä län­si­mai­den so­sio­lo­gis­ta draa­maa, ikään­ty­mistä. Se­nio­ri­kan­sa­lai­sen määrä ja yk­si­nelä­vien määrä kas­vaa ko­his­ten. Voi vain ku­vi­tel­la, mitä ta­pah­tuu, kun toi­sen maail­man­so­dan jäl­kei­sen ba­by­boo­min kas­va­tit täyttävät 80 vuot­ta jo al­le kym­me­nen vuo­den ku­lut­tua.
Eas­twoo­din hah­mo on al­le­go­ria mie­hestä it­sestään, mie­hestä, jo­ka aset­ti omat tans­sin­sa ja tai­teen­sa kai­ken muun ylä­puo­lel­le. Lo­pul­ta per­he on kui­ten­kin tär­kein. Se on vau­rais­sa olois­sa tu­pan­nut mo­nel­ta unoh­tu­maan.
Kun ih­mi­nen tu­lee tiet­tyyn ikään, sor­dii­no nou­see huu­lil­ta. Asioi­den to­del­li­suus au­keaa, ja kan­nat­taa kuun­nel­la, vaik­ka ta­but ja il­mai­sut eivät ai­na ole kor­rek­te­ja.
E­lo­ku­vas­ta ei löydä ko­vin pal­jon muu­ta moi­tit­ta­vaa kuin sen, että ase­tel­ma tun­tuu hie­man sa­mal­ta kuin aiem­mas­sa Gran To­ri­no -e­lo­ku­vas­sa. Au­to ei enää sym­bo­loi, vaan ase­man on ot­ta­nut kuk­kien maail­ma. Maail­man ylei­sin me­ta­fo­ra toi­mii osaa­vis­sa kä­sissä kaik­kea muu­ta kuin kli­sei­senä. Po­lii­sien toi­min­taan on vai­kea saa­da uut­ta tem­poa, mut­ta Brad­ley Coo­pe­rin sym­paat­ti­nen roo­li pe­las­taa sen osin.

Kuva

Upea kuva on paahteinen, kiiltävä ja nuhjuinen tilanteen mukaan. Jälki on kauttaaltaan vakaata, jäsentynyttä ja moitteettoman värikylläistä. Aidolta 4K:lta maistuva ja tuoksuva jälki on todiste siitä että Eastwoodin vapaasti hengittävä tyyli on parhaimmillaan viiltävän napakalla kuosilla tarjoiltuna vaikka se toimiikin kaikissa formaateissa.

Ääni

Hillitty ääniraita luottaa dialogiin, joka liplattaa elävän vaivattomasti. Tehostemaailma on hillitty ja musiikkiraita vielä hillitympi, mutta kokonaisuus yhtä kaikki viitseliäs.

Ekstrat

Itse 4K-version levy on ekstraton, mutta boksista löytyy myös tuttu HD-versio omalla levyllään. HD-levyn ekstroissa making of (11 min.) ja musiikkivideo. (IJ)
19/09/2022

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy