Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Fucking Åmål

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Elokuva

Pik­ku­kau­pun­gin tytöt tu­le­vat ulos kaa­pis­ta tai oi­keas­taan kou­lun tyttö­jen ves­sas­ta.

Pik­ku­kau­pun­gin tytöt tu­le­vat ulos kaa­pis­ta tai oi­keas­taan kou­lun tyttö­jen ves­sas­ta. Hyvä ai­he sa­man su­ku­puo­len kiin­ty­myk­sestä ja eri­lai­suu­den huo­nos­ta sie­to­ky­vystä. Edes naa­pu­rim­me eivät hyväk­sy kaik­kea. Ku­va ny­ky­nuo­ris­ta ja var­sin­kin tyttö­jen maail­mas­ta on kar­kea, mut­ta var­mas­ti to­si.
Po­jat tai­ta­vat ol­la ny­kyään nyn­nyjä tyttöi­hin ver­rat­tu­na. Mut­ta ovat­pa nai­set kas­va­neet­kin tiu­kas­sa mo­ra­lis­tien pu­ris­tuk­ses­sa jo kym­me­niä tu­han­sia vuo­sia, ai­na nean­dert­ha­lin ih­mi­sen mat­riar­kaa­li­sen kult­tuu­rin väis­tyt­tyä mie­hi­sen bar­ba­rian tieltä.
Mil­loin suo­ma­lais­lap­set löy­sivät jenk­ki­lef­fois­ta sa­nan fuck ja kou­ras­taan kes­ki­sor­men? Vas­ta 1970-lu­vul­la luu­li­sin.
Ruot­sa­lai­set tun­te­vat kä­sit­teen jo niin hy­vin, että sillä voi aloit­taa elo­ku­van ni­men. Mik­si elo­ku­van ni­meä ei ole suo­men­net­tu suo­raan ”­Vi­tun Åmål”? Jen­keissä tätä pyö­ri­tet­tiin uu­del­la peh­mo­ni­mellä.

Kuva, ääni & ekstrat

Rakeinen ja suttuinen kuva, jossa on surkea tekstitys suomeksi. Ekstroissa ohjaajan kommenttiraita. (PS)

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1998Kesto: 86 minuuttia
Julkaisija: SandrewKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Surround
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew) ellei toisin mainita.

Genre

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy