Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

007 - For Your Eyes Only

007 - Erittäin salainen 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1981Kesto: minuuttia
Julkaisija:  
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Kuu­ra­ke­tin st­ra­tosfää­ristä las­keu­du­taan maanlä­hei­semmän agent­tijännä­rin skoop­piin — ja vielä osit­tain pe­ris­koo­pin päähän ve­den al­le.

Kuu­ra­ke­tin st­ra­tosfää­ristä las­keu­du­taan maanlä­hei­semmän agent­tijännä­rin skoop­piin — ja vielä osit­tain pe­ris­koo­pin päähän ve­den al­le. Ikään kuin tämän mer­kik­si Bon­din Lo­tus-ur­hei­luau­to­kin ko­kee ko­van koh­ta­lon he­ti en­si­met­reillä.
Nyt tel­mitään Vä­li­me­ren läm­pi­missä ve­sissä ja Krei­kan vuo­ris­tos­sa, missä brit­tien so­ti­las­sa­lai­suuk­sis­ta läh­tee keh­key­tymään mo­ni­nai­nen sa­la­kul­je­tus­vyyh­ti. Hyvä ta­ri­na osaa kul­jet­taa ta­pah­tu­mia ja ujut­taa mu­kaan myös muu­ta­man tah­din­vaih­don.
Lap­suu­des­sa tämä­kin elo­ku­va tun­tui va­jaal­ta vä­li­seik­kai­lul­ta, mut­ta nyt uu­dem­mal­la kat­se­lu­ker­ral­la su­la­vas­ta sa­la­po­lii­si­ta­ri­nas­ta voi naut­tia. Myös upea terävä­piir­to­ku­va aut­taa tässä, sillä elo­ku­vaa voi jäl­leen ku­vi­tel­la kat­so­van­sa en­simmäistä ker­taa.

Kuva & ääni

Erinomainen kuva on terävä, vakaa ja väritoistoltaan luonteva. Kuvan erottelukyvn ansiosta nyt silmään pistää sekin, että kreikkalainen pikkukylä toimii tässä myös sijaisnäyttämönä Espanjalle. Sulava ääniraita pysyy vaivatta mukana dialogissa, tehosteissa ja teemamusiikissa.

Ekstrat

Ekstroissa mainio kooste elokuvan synnystä, tekijöiden kommenttiraita sekä sekalainen sarja koosteita kömpelön valikon taakse piilotettuna. Erityisesti kooste elokuvan synnystä kannattaa katsoa sen sisältämien rehellisten paljastusten vuoksi: kuinka esimerkiksi Moore kärsi korkean paikan kammosta ja munkkiluostarin asukkaat yrittivät sabotoida kuvauksia. Kyseessä on brittipainos, joka on identtinen suomalaisen julkaisun kanssa. (IJ)
13/11/2020

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy