Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The X-Files: Salaiset kansiot - 3. tuotantokausi

The X-Files - Season Three 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Elokuva

Viih­teen to­del­li­sen ar­von mit­taa vas­ta sen kestä­vyys.

Viih­teen to­del­li­sen ar­von mit­taa vas­ta sen kestä­vyys. Nyt asiaa tar­kis­tel­laan 1990-lu­vun hit­ti-il­miön koh­dal­ta. Sa­lai­set kan­siot täyttää pian 30 vuot­ta. On tes­tau­sai­ka.
Mys­tiik­ka syn­nyt­ti te­le­vi­sio­sar­jak­las­si­kon. Kou­kut­ta­vuu­des­saan Sa­lai­set kan­siot oli poik­keuk­sel­li­nen. Pi­meään ver­hou­tu­nei­siin syrjä­seu­tu­mai­se­miin ra­ken­tuu kou­kut­ta­va yli­luon­nol­li­suu­den verk­ko. Bok­si ei päästä ot­tees­taan.
Kol­man­nel­la tuo­tan­to­kau­del­la agent­ti Da­na Scul­ly (Gil­lian An­der­son) part­ne­rin­sa Fox Mul­de­rin (Da­vid Duc­hov­ny) ke­ra pää­see lä­hemmäs suur­ten kan­sal­lis­ten val­hei­den ydintä. Oh­jeis­tus­ta tar­jo­taan tois­tu­vas­ti kul­mien ta­kaa il­mes­ty­vien mies­ten toi­mes­ta. Avu­nan­non to­del­li­set syyt eivät sel­viä. Työ­nan­ta­ja FBI ei ky­ke­ne tar­joa­maan riittävää taus­ta­tu­kea. Mul­der tur­hau­tuu.
Jak­so­koh­tai­sel­la ta­sol­la on luon­nol­lis­ta ra­koi­lua. Vaik­ka taus­tal­la kul­ke­va jat­ko­ker­to­mus ti­hen­tyy ja jän­ni­tys säi­lyy yllä, eivät pääl­le lii­ma­tut eril­lis­ta­pauk­set jat­ku­vas­ti pys­ty va­kuut­ta­maan. Ryt­mi on te­le­vi­sio­ker­ron­nal­le tii­vis. Asioi­ta ta­pah­tuu hengäs­ty­mi­seen as­ti.

Kuva, ääni & ekstrat

Tekninen taso tässä vuoden 2007 DVD-painoksessa on jo varsin miellyttävä. Jos tuotantokauden jaksot eivät riitä, katseltava ei lopu kesken. Ekstraosuus on komea. Poistettuja kohtauksia, haastatteluita sekä muita rippeitä koko levyllisen verran. (VA)
22/09/2021

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1995-96 Kesto: 1032 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: 109744EAN: 6438044143157

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy