Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The Walking Dead – 1. kausi

The Walking Dead – The Complete First Season 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2010Kesto: 280 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: DTS
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: 260384EAN: 6438044297256

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

S­he­rif­fin apu­lai­nen Rick Gri­mes huo­maa herä­tessään sai­raa­las­sa, että maail­ma on vähän toi­sen­lai­nen paik­ka.

S­he­rif­fin apu­lai­nen Rick Gri­mes (And­rew Lin­coln) huo­maa herä­tessään sai­raa­las­sa, että maail­ma on vähän toi­sen­lai­nen paik­ka. Ympä­rillä vael­te­lee lä­hinnä elä­viä kuol­lei­ta, joi­den ta­voit­tee­na on tie­ten­kin saa­lis­taa lisää po­ruk­kaa omal­le puo­lel­leen. Mat­ka At­lan­tan suun­taan per­heen ja apu­rei­den et­sintään, tu­tus­tut­taa muu­hun ydin­ryhmään. Tais­te­lu jat­kuu eri suun­nil­la.
Ro­bert Kirk­ma­nin sar­ja­ku­viin pe­rus­tu­va AMC-yh­tiön me­nes­tys­sar­ja ei pidä ot­tees­saan jat­ku­vas­ti. Ai­he on to­ki ra­jat­tu. Tämä han­ka­loit­taa joh­ta­van tee­man kul­jet­ta­mis­ta mo­nil­la as­teil­la. Il­jettä­vyys­mit­ta­reil­la sar­ja ylittää lä­hes kai­ken koe­tun, ala­mit­tai­sil­le hom­ma ei so­vel­lu missään mää­rin.
Viih­dyttä­vyys­mit­ta­reil­la ol­laan sa­moil­la lin­joil­la. Elä­vien ih­mis­suh­de­po­le­miik­ki tuo mie­leen mo­net muut suu­rem­mat eris­tys­sar­jat. Jen­keil­le tär­keimmät ro­dut ovat tie­ten­kin edus­tet­tu­na, jot­ta kat­so­ja­lu­vut eivät millään sek­to­ril­la jää nol­liin.
And­rew Lin­coln on eri­no­mai­nen ko­ko kan­san jou­kon­joh­ta­ja, jo­kai­sen jän­ni­tys­sar­jan pa­kol­li­nen lii­de­ri. Vie­rai­li­jao­sas­toa vä­rittää val­kois­ta ros­ka­sak­ki­kes­ki­ver­toa edus­ta­va Mic­hael Roo­ker.
Jak­so­jen kes­to on 43 mi­nuut­tia. Ykkös­le­vyllä epi­so­dit ”­Days Go­ne Blue” (pi­lot­ti, 65 min), ”­Guts” ja ”­Tell It to the Frogs”. Kak­ko­sel­la ”­Va­mos”, ”Wild­fi­re” ja ”TS-19”. Vii­mei­nen le­vy pitää sisällään pelk­kiä ekst­ro­ja.

Kuva, ääni & ekstrat

DTS on veitsenterävä. Joka detalji hengityksestä räjähdykseen on eroteltu. Kovissa voluumeissa kirkkaus on jopa häiritsevän pistävä. Kuvapiirto on ensimmäistä luokkaa. Harmaat sävyt korostuvat, ne tuovat äärimmäistä kolkkoutta Atlantaan. Käsittely on muutenkin huipussaan, zombiemaiseman modernisoinnille on toki annettu hyvät standardit jo edeltä. Ekstrapaketti on hurja, ehkä turhankin laajaksi levitetty. Puolituntinen ”The Making of The Walking Dead” avaa hommaa selkeästi. Jokaisesta jaksosta saadaan 5-minuuttinen ”Inside”-pätkä. ”A Sneak Peek with Robert Kirkman” tuo mukaan sarjakuvien lähtöidean. Efekti- ja maskijengi esittelee zombiemeikkauksen saloja (6 min.). Comic-Con-festareiden paneelikeskustelu (11 min.). Zombiekävelyä opettava, turhahko ”Zombie School” (3 min.). Yhteen tärkeään alkukohtaukseen takertuva ”Bicycle Girl” (5 min). Robert Kirkmanin, Andrew Lincolnin ja Steven Yeunin mukana ollaan kuvauksissa (3-4 min.). ”Inside Dale's RV” (3 min.) näyttää asuntoauton sisälmyksiä. Takakannessa väärä pituus. (VA)
04/07/2011
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy