Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Aamen.

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2002Kesto: 125 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 208536EAN: 6416548925912

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ju­ma­lan po­jan maan pääl­li­nen edus­ta­ja ja Pie­ta­rin seu­raa­ja useas­sa pol­ves­sa, ka­to­li­sen kir­kon joh­ta­ja paa­vi muis­te­taan kah­des­ta ve­ren­mus­tas­ta tah­ras­ta val­koi­ses­sa kaa­vus­sa.

Ju­ma­lan po­jan maan pääl­li­nen edus­ta­ja ja Pie­ta­rin seu­raa­ja useas­sa pol­ves­sa, ka­to­li­sen kir­kon joh­ta­ja paa­vi muis­te­taan kah­des­ta ve­ren­mus­tas­ta tah­ras­ta val­koi­ses­sa kaa­vus­sa. En­simmäi­nen oli sil­mien sul­ke­mi­nen juu­ta­lais­ten jouk­ko­mur­han edessä ja toi­nen nui­vas­ta suh­tau­tu­mi­ses­ta ehkäi­syvä­li­nei­siin AIDS:is­ta kär­sivässä Af­ri­kas­sa.
Van­ha kun­non 1970-lu­vun tait­teen aat­teen mies Cos­ta-Gav­ras ku­vaa syn­neistä en­simmäistä. Wehr­mach­tis­ta SS:n pal­ve­luk­seen pal­kat­tu ke­mis­tiup­see­ri saa yllä­tyk­sek­seen huo­ma­ta, mi­hin hä­nen tu­ho­lais­myrrk­kyään Zyk­lon-B:tä oi­kein käy­tetään Puo­lan työ­lei­reillä. Van­nou­tu­nut nat­sis­min vas­tus­ta­ja al­kaa pe­la­ta vaa­ral­lis­ta pe­liä, jos­sa tär­keintä on saa­da dip­lo­maat­ti­sia väy­liä pit­kin tie­toa ja to­dis­tei­ta län­si­liit­tou­tu­neil­le. Paa­vi osoit­tau­tuu kai­kis­ta ko­vim­mak­si päh­kinäk­si su­rul­li­sin tu­lok­sin. Ikävä kyllä elo­ku­va it­se peh­me­nee vii­mei­sen puo­len tun­nin ai­ka­na. Dra­ma­tur­gi­nen pai­ne läsähtää ka­saan pa­han­lai­ses­ti.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääni. Ekstroissa traileri. (PS)
24/09/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy