Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Apinoden planeetan vallankumous - 3D

Dawn of the Planet of the Apes 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 130 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MVC 3D 1.85
Ääniraita: DTS-HD MA 7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112716530

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Saa­gan kah­dek­sas osa pa­laa ta­ri­naan kym­me­ni­sen vuot­ta edel­li­so­san ta­pah­tu­mien jäl­keen.

Saa­gan kah­dek­sas osa pa­laa ta­ri­naan kym­me­ni­sen vuot­ta edel­li­so­san ta­pah­tu­mien jäl­keen. Ava­ruus­seik­kai­lu 2001:­sen pit­ki­tet­tyä al­ku­koh­taus­ta muis­tut­ta­vis­ta tun­nel­mis­ta al­ka­va elo­ku­va va­lot­taa an­tau­muk­sel­la ih­mis­ten jättämässä tyh­jiössä ke­hit­ty­neen al­ku­kan­tai­sen api­nayh­teis­kun­nan elämää. Ih­mis­ten vä­hi­tel­len pa­la­tes­sa ku­vaan ei törmäys­kurs­si yllättäen ole­kaan lain­kaan niin it­sestään selvä kuin sar­jan aiem­mis­sa osis­sa on ole­tet­tu. Nyt api­noi­den ku­nin­kaak­si nous­sut Cae­sar (An­dy Ser­kis) ja ih­mis­ten siir­to­kun­nan kak­kos­mies (Ja­son Clar­ke) pää­sevät tun­nus­te­le­maan la­jien vä­li­sen rau­han mah­dol­li­suut­ta, vaik­ka aiem­mat osat näh­nyt kat­so­ja tietää­kin, että tu­li­lan­ka jo pa­laa.
Cae­sa­rin api­nae­lei­den ta­kaa löy­tyvä An­dy Ser­kis to­teaa le­vyn ekst­rois­sa elo­ku­van pe­rimmäi­sen ky­sy­myk­sen ole­van se pitäi­sikö yh­den la­jin ol­la tois­ta la­jia tär­keäm­pi. Tämä fi­lo­so­fi­nen poh­din­to osuu na­luan kan­taan, ja on poh­jim­mil­taan se syy mik­si tämä so­dan kans­sa pai­ni­va pa­si­fis­ti­nen näytös toi­mii viih­dyttäväs­ti. Jos ky­sy­myk­seen vas­taa yk­sioi­koi­ses­ti kyllä jäävät tämän elo­ku­van vai­heet ih­mis­ten kan­nal­ta par­haim­mil­laan tur­haut­ta­vak­si vä­linäytök­sek­si ja pa­him­mil­laan vi­hol­li­sen vah­vis­ta­mi­sek­si, mut­ta elo­ku­val­li­ses­ti päin­vas­tai­nen vas­taus on huo­mat­ta­vas­ti kiin­nos­ta­vam­pi.
Jän­nittävä ja omin­ta­kei­sen eri­lai­nen osa rif­fai­lee hy­vin saa­gan tee­mo­jen ympä­rillä ja saat­taa nyt sekä ih­mi­set että api­nat te­hok­kaas­ti sa­mal­le vii­val­le. Tästä ase­tel­mas­ta voi var­mas­ti vielä jat­kaa lu­ke­mat­to­mien jat­ko-o­sien ver­ran. Ny­kyi­nen tuo­tan­to­tii­mi myös selväs­ti­kin hal­lit­see re­sep­tin, sillä kak­si vii­mei­sintä osaa ovat mo­lem­mat ol­leet myös kes­kenään vir­kistävän eri­lai­sia seik­kai­lui­ta, jot­ka luo­vat en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti uut­ta yrittämättä vain api­noi­da al­ku­peräistä ta­ri­naa. Elo­ku­van lop­pu­ka­neet­ti so­dan väistämättö­myy­destä tun­tuu tässä ehkä läpsäi­syltä vas­ten kas­vo­ja kai­ken elo­ku­van ai­ka­na koe­tun jäl­keen, mut­ta sa­mal­la elo­ku­va jättää ta­ri­nan­sa avoi­mek­si uu­sil­le seik­kai­luil­le.

Kuva

Suurelta osin studion ulkopuolella kuvattu ja Weta Digitalin digitaalisesti kuorruttama elokuva näyttää komealta. San Franciscon liepeiltä löytyvä Muir Woods näyttää tässä ehkä hieman liikaa Vancouverilta, ja apinoiden linnake tuo mieleen Antonio Banderasin 13. soturin, mutta trippi on jylhä ja koukuttava. Nyt tekijätietoihin ensimmäiseksi nimensä saanut Andy Serkis ja muut motion capture -apinoiden taustalta löytyvät näyttelijät tekevät hienosti työnsä, eikä apinayhteiskunnan olemassaoloa tarvitse kyseenalaistaa hetkeksikään. Myös Weta tehosteet ovat jälleen pykälän verran lähempänä realismia, sillä siinä missä edellisosan siltaepisodissa esiintyi pientä rakoilua pysyvät apinat tässä moitteitta osana miljöötään.

Ääni

Kuva ja ääniraita iskevät kaikilla sylintereillä. 3D-kuva tuo hyvin syvyyttä miljööseen ja sekä apinat että ihmiset ottavat tilansa uskottavasti. Elokuva tarjoaa tilakuvalle paljon materiaalia apinoiden areenamaisen linnakkeen, ränsistyneen kaupungin ja erityisesti kieppuvan, roikkuvan ja kohti taivaita kurottavan loppuyhteenoton myötä. Vaikutelma on hyvä, mutta ero 2D-versioon on kuitenkin vain inkrementaalinen. Ääniraita tapailee enemmän mietiskeleviä sävyjä kuin sotarumpujen taontaa, eikä kokonaisuus ole lainkaan huono.

Ekstrat

Boksi sisältää sekä elokuvan 2D- että 3D-version omilla levyillään. Kaikki ekstrat löytyvät 2D-version levyltä, joka on myös sama levy kuin tämän elokuvan levy kaikki 8 tähänastista Apinoiden planeetta -elokuvaa sisältävässä "Primal Collection" -boksissa. Ekstroissa hyvä ohjaajan kommenttiraita, poistettuja kohtauksia ohjaajan kommentein (5 min.), trailereita, kuvagalleria ja koosteet tiestä tähän elokuvaan (9 min.), Andy Serkiksen työskentelystä (9 min.), näyttelijöistä (18 min.), kuvauksista (15 min.), apinayhteiskunnasta (11 min.), apinoiden näyttelemisestä (15 min.), Wetan tehosteista (20 min.) ja elokuvan lopputaistelusta (16 min.). (IJ)
29/12/2014
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy