Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Carol

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Julkaisija:  
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Elokuva

New York, 1950-­lu­vun al­ku­vuo­det.

New York, 1950-lu­vun al­ku­vuo­det. Ca­rol Aird (Ca­te Blanc­hett) ei tyy­dy elämäänsä. Pitkä avio­liit­to Har­gen (Ky­le Chand­ler) kans­sa ra­koi­lee. Pra­meis­ta eli­no­lois­ta huo­li­mat­ta vain pie­ni yh­tei­nen lap­si pitää suur­ta ku­lis­sia pys­tyssä. Sat­tu­man­va­rai­nen ta­paa­mi­nen nuo­ren, avio­miestä kiin­toi­sam­man le­lu­kau­pan­myyjä The­re­se Be­li­ve­tin (Roo­ney Ma­ra) kans­sa tuo Ca­ro­lin elämään uu­den vir­taläh­teen. Viat­to­mas­ta ase­tel­mas­ta start­taa­va ystä­vyys saa mat­kan var­rel­la mo­nen­kal­tai­sia muo­to­ja. The­re­sen kas­vu­ta­ri­naa tue­taan am­ma­til­li­ses­ti, si­vu­juon­tei­den myötä.
Todd Hay­ne­sin oh­jauk­sen al­ta pal­jas­tuu mie­letön ker­to­mus, van­hoil­li­sen mo­no­ga­mian kah­leis­ta va­paut­ta­va mat­ka kah­den toi­sis­taan eri­lai­sen nai­sen tun­ne-elämään. Elo­ku­va tark­kai­lee avio­liit­toa luot­ta­muk­sen kaut­ta, tun­keu­tuen ih­mi­sen it­sekkäi­siin piir­tei­siin terä­vin pii­kein, sil­ti ymmärtäen. Avioe­ron nous­tes­sa pu­hee­nai­heek­si, on syyl­lis­ten osoit­ta­mi­nen ai­ka­kau­den hen­gen mu­kais­ta.
Huu­maa­van naisnäyt­te­lijä­pa­rin vä­li­nen vuo­ro­pu­he­lu sy­ve­nee mi­nuut­ti mi­nuu­til­ta, ku­va ku­val­ta. Car­ter Bu­rwel­lin pia­non ja jou­sik­var­te­tin sykäh­dyttävä kak­sin­tais­te­lu ke­hit­tyy Ca­ro­lin ja The­re­sen suh­teen taus­tal­la. 16-mil­li­nen näyttää Edward Lach­ma­nin ka­me­ran lä­vit­se Yh­dys­val­lat kau­neim­mil­laan. (VA)
25/02/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy