Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Brighton Rock

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2010Kesto: 107 minuuttia
Julkaisija: Pan VisionKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 254817EAN: 6416335180036

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Pan Vision) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vaik­ka Gra­ham Gree­ne kuo­li jo kak­si­kym­mentä vuot­ta sit­ten, on edel­leen skan­daa­li, et­tei hän saa­nut kir­jal­li­suu­den No­be­lia.

Vaik­ka Gra­ham Gree­ne kuo­li jo kak­si­kym­mentä vuot­ta sit­ten, on edel­leen skan­daa­li, et­tei hän saa­nut kir­jal­li­suu­den No­be­lia. Ehkä hän oli liian ka­to­li­nen ja liian kriit­ti­nen kon­ser­va­tii­vis­ta po­li­tiik­kaa ikään­kuin ohi­men­nen si­val­taen mai­niois­sa jän­ni­tys­ro­maa­neis­saan (Kol­mas mies, Mie­hem­me Ha­van­nas­sa) kä­si­tel­lyt kir­jai­li­ja. On­nek­si hä­nen muis­ton­sa elää muun muas­sa elo­ku­va­so­vi­tus­ten voi­min.
So­vi­tuk­ses­ta tot­ta to­siaan on­kin ky­se. Ki­veä ko­vem­pi suo­men­net­tiin jo 1930-lu­vul­la. Jos en ai­van ho­ri­se, niin luin kir­jan vuo­si­kym­me­niä sit­ten ma­ku­la­tuu­ri­pa­pe­ril­le pai­ne­tus­ta, luul­ta­vas­ti va­sem­mis­to­taus­tai­sen kus­tan­ta­jan lai­tok­ses­ta, jos­sa ki­ro­sa­no­ja ei ol­lut kään­net­ty, vaan kor­vat­tu as­te­ris­keil­la!
G­ree­nen kir­ja ku­va­si en­simmäi­sen maail­man­so­dan ai­kais­ta lo­ma­pa­ra­tii­sia, jos­sa luok­kayh­teis­kun­nan luo­mat käär­meet lui­ker­te­li­vat: trau­mat, köy­hyys ja ri­kol­li­suus, kai tässä ete­ne­misjär­jes­tyk­sessä­kin. Tuo­re Ro­man Jof­fen elo­ku­va siirtää ta­pah­tu­mat tou­ko­kuu­hun 1964, kun mo­dit ja rok­ka­rit ot­ti­vat yh­teen biit­sillä. The Who ku­va­si ta­pah­tu­maa Quad­rop­he­nia roc­koop­pe­ral­laan (1973), jos­ta teh­ty elo­ku­va (1979) ai­heut­ti Suo­mes­sa­kin mo­di­re­vi­va­lin kesällä 1980. Jof­fen rat­kai­su on hal­lit­tu, sillä mikään ei ole brit­tiläi­sen yh­teis­kun­nan asen­teis­sa muut­tu­nut. Toi­sen maail­man­so­dan hen­ki­set koet­te­le­muk­set pur­kau­tui­vat 1960-lu­vul­la, ja nyt DVD-ver­sio saa pont­ta vielä Bri­tan­niaa jär­kyttä­neistä ka­tu­mel­la­kois­ta.
Toi­sin sa­noen luok­kayh­teis­kun­ta ei an­na pah­nan­poh­jim­mai­sil­le, köy­him­mil­le, lais­kim­mil­le ja yl­peim­mil­le, juu­ri mui­ta mah­dol­li­suuk­sia kuin ri­kok­sen. Gree­ne ra­ken­si ase­tel­maan mie­len­kiin­toi­sen yk­silöp­sy­ko­lo­gi­sen di­lem­man. Naii­vi tar­joi­li­ja­tar jou­tuu tah­to­mat­taan mah­dol­li­sek­si mur­ha­to­dis­ta­jak­si. Ri­kol­lis­kop­lan nou­su­kas pyr­kii tytön kans­sa suh­tee­seen saa­dak­seen tär­keän val­ko­ku­van hal­tuun­sa. Suun­ni­tel­ma es­ka­loi­tuu no­peas­ti. Gree­nel­le omi­nai­seen ta­paan jän­ni­tettä ki­ris­tetään ää­rim­mil­leen syyl­li­syy­den­se­kai­sel­la hi­koi­lul­la. Elo­ku­vas­sa tässä on ris­kinsä, mut­ta hie­no lop­pu­rat­kai­su kuit­taa hy­vin odo­tuk­set.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Ekstroissa traileri. (PS)
01/09/2011

Tekijät

Ohjaaja: Rowan Joffe
Pääosissa: Sam Riley Andrea Risebourgh Helen Mirren Andy Serkis John Hurt
Tarina: Rowan Joffe (Graham Greenen romaanin pohjalta)
Kuvaus: John Mathieson
Musiikki: Martin Phipps

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy