Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Blue Bloods - kausi 2

Blue Bloods - Season 2 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2011-2012Kesto: 891 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112711214

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

New Yor­kiin si­joit­tu­van po­lii­sid­raa­man toi­nen kau­si jat­kaa sau­mat­to­mas­ti siitä mi­hin edel­li­nen kau­si jäi — näin siitä­kin huo­li­mat­ta, että edel­lis­kau­den kat­se­lus­ta on ku­lu­nut ai­kaa jo yli 2 vuot­ta.

New Yor­kiin si­joit­tu­van po­lii­sid­raa­man toi­nen kau­si jat­kaa sau­mat­to­mas­ti siitä mi­hin edel­li­nen kau­si jäi — näin siitä­kin huo­li­mat­ta, että edel­lis­kau­den kat­se­lus­ta on ku­lu­nut ai­kaa jo yli 2 vuot­ta. Yhä ko­mea ja ta­ri­noil­taan oma­peräi­nen sar­ja kul­jet­taa draa­maa ja jän­ni­tystä us­kot­ta­vas­ti yh­dessä eikä edes yritä pitää työtä ja per­he-elämää erillään.
Sar­jan suu­rin vah­vuus on sen ky­ky pa­nos­taa täy­simääräi­ses­ti — ja il­man mai­nit­ta­via komp­ro­mis­se­ja — sekä dek­ka­roin­tiin että per­he-e­lemään sen var­jos­sa. Ri­kos­ta­pauk­set ovat sar­jan toi­sel­la­kin kau­del­la yhä ilah­dut­ta­van mo­ni­puo­li­sia, eivätkä kos­kaan liian rau­ta­lan­gas­ta vään­net­tyjä, vaik­ka ko­ko jak­soa ei ole­kaan py­hi­tet­ty joh­to­lan­ko­jen set­vi­mi­sel­le. Toi­nen kau­si ot­taa roh­keas­ti mu­kaan myös us­kon­non sä­vyttä­miä ja maa­han­muu­ta­jien oloi­hin pu­reu­tu­via ta­pauk­sia, eikä sor­ru näi­denkään kä­sit­te­lyssä kli­sei­siin. Osa len­nok­kaim­mis­ta ta­pauk­sis­ta, ku­ten sar­ja­mur­haa­jan jah­ti tai po­lii­sipääl­likön po­jan so­lut­tau­tu­mi­nen pai­kal­li­seen ma­fia­su­kuun, koet­te­le­vat hie­man enemmän kat­so­jan ha­lua us­koa ta­pah­tu­miin, mut­ta nämä­kin juon­teet tar­joi­le­vat kou­kut­ta­vaa viih­dettä.
Ko­ti­maas­saan Yh­dys­val­lois­sa sar­ja on juu­ri päättä­nyt neljän­nen tuo­tan­to­kau­ten­sa, ja myös vii­des kau­si on tu­los­sa. Tämä bok­si sisältää kaik­ki 22 toi­sen kau­den jak­soa kuu­del­le le­vyl­le pa­kat­tu­na.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva ja ääni. New Yorkin kaduilla kuvattu sarja näyttää rikkaan rosoiselta ja puoltaisi paikkansa jo pelkkänä matkailuohjelmana. Ekstroissa kaksi kommenttiraitaa (jaksot "Moonlighting" ja "The Job") ja poistettuja kohtauksia valikoituihin jaksoihin, mokia (4 min.), sekä koosteet Tony Bennettin vierailusta (8 min.), sarjan synnystä (40 min.), poliisikonsultoinnista (9 min.) ja kuvauksista (4 min.). (IJ)
23/06/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy