Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

10,000 BC

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2008Kesto: 108 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: Dolby TrueHD 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 206344EAN: 7321946139672

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Päivä­leh­tik­rii­ti­kot oli­vat pe­rin oi­keas­sa.

Päivä­leh­tik­rii­ti­kot oli­vat pe­rin oi­keas­sa. 10,000 BC on pe­rin huo­no elo­ku­va jo­pa Em­me­rich-kak­si­kon ural­la. Elo­ku­va kaa­tuu pe­rin kli­sei­siin rat­kai­sui­hin, naii­viin dia­lo­giin ja kaik­ki­nai­seen tyy­li­ta­jun puut­tee­seen.
Hei­mon ur­ho läh­tee pe­las­ta­maan nei­toaan ke­hit­ty­neemmän kult­tuu­rin kyn­sistä Mel Gib­so­nin hie­non Apo­ca­lyp­ti­can ta­paan. Ta­soe­ro elo­ku­vien vä­lillä tun­tuu har­vi­nai­sen suu­rel­ta.
Al­kuih­mi­se­lo­ku­va on pe­rin vai­kea la­ji. Oi­keas­taan vain Jean-Jac­ques An­naud on­nis­tui (Tais­te­lu tu­les­ta, 1981) ku­vaa­maan Cro­mag­no­nin ih­mi­siä. On­gel­mak­si muo­dos­tuu kie­li ja dia­lo­gi, jot­ka hel­pos­ti käyvät ba­naa­leik­si. An­naud sel­vi­si Kel­lo­pe­li App­le­sii­nin kir­joit­ta­jan Ant­ho­ny Bur­ges­sin ke­hi­tet­tyä oman kie­len, jo­ta ei tar­vin­nut du­ba­ta saa­ti kääntää.
Kun tie­to­ko­nee­seen tart­tuu, sin­ne huk­kuu. Tai hie­man sii­hen suun­taan ai­na­kin suu­reel­li­sis­sa toi­min­tae­lo­ku­vis­sa. Sik­si on­kin kum­mal­lis­ta, et­tei Em­me­rich-vel­jes­ten al­kuih­mis­seik­kai­lu lop­pu­jen lo­puk­si mässäi­le tie­to­ko­neel­la luo­duil­la ku­vil­la oi­keas­taan kuin elo­ku­van jäl­ku­puo­lel­la, kun mam­mu­tit ra­ken­ta­vat py­ra­mi­de­ja. Esi­his­to­rial­li­set eläi­met ovat ih­meen vä­hissä ly­hyttä sa­pe­li­ham­mas­tii­ke­rin vie­rai­lua, jät­tiläis­lin­tu­jen hyökkäystä ja edellä mai­nit­tu­ja mam­mut­te­ja lu­kuun ot­ta­mat­ta.
Em­me­rich-vel­jes­ten Star­ga­te teh­tiin 15 vuot­ta sit­ten. Sen jäl­keen te­kijöillä on ol­lut han­ka­luuk­sia tehdä mie­li­ku­vi­tus­ta kii­hot­ta­vaa sci­fi-e­lo­ku­vaa. Elo­ku­vaan vii­ta­taan nyt ai­ka haus­kal­la ta­val­la, mut­ta ”­sen­se of won­der” –il­mai­su jää puo­li­tie­heen, kun te­kijät vih­jaa­vat py­ra­mi­dien ra­ken­ta­jien tul­leen jo­ko ava­ruu­des­ta tai ka­don­nees­ta At­lan­tik­ses­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva piirtyy hieman DVD-versiota tarkemmin, mutta ääniraidan tapaan ero ei ole kaikkein suurimpia. Ekstroissa liki kahden tunnin dokumentit, 14 min. vaihtoehtoinen loppu ja 10 min. leikattuja kohtauksia. (PS)
13/10/2008

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy