Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Jersey Boys

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 134 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 5051895321348

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mus­ta 1950-­lu­vun doo-wop vai­kut­ti pal­jon seu­raa­vien vuo­si­kym­men­ten pop­mu­siik­kiin.

Mus­ta 1950-lu­vun doo-wop vai­kut­ti pal­jon seu­raa­vien vuo­si­kym­men­ten pop­mu­siik­kiin. Beat­les, Beach Boys, jo­pa 1970-lu­vun New York Dolls ja tie­tys­ti Bay Ci­ty Rol­lers ku­mar­si­vat tähän suun­taan. Jos­tain syystä tär­keim­pien val­koi­hois­ten tyy­lin tai­tu­rei­den jouk­koon kuu­lu­nut Fran­kie Val­li & The Four Sea­sons jäi kui­ten­kin ai­ka­moi­seen pi­men­toon ka­ve­ri­pii­rissä­ni, jo­ka jou­tui Suo­mea 1970-lu­vun lo­pul­la vil­lin­neen dii­na­ri-i­ma­gon pau­loi­hin.
Aiem­min jaz­zis­ta elo­ku­viin­sa am­men­ta­neen Clint Eas­twoo­din Broa­dway-näy­telmästä muok­kaa­ma draa­ma paik­kaa tätä auk­koa. To­ki Hur­ri­ga­nes te­ki Sher­ry-k­las­sik­koa tun­ne­tuk­si Suo­mes­sa ai­na­kin muu­ta­man voh­ki­tun sä­keen ver­ran osa­na My Sweet Li­lyä, mut­ta jos­tain syystä Four Sea­sons jäi 1970-lu­vun nos­tal­gia-aal­los­sa ta­ka-a­lal­le. Tämä saat­toi joh­tua siitä, että Fran­kie Val­lin Can’t Ta­ke My Eyes Off You merk­ka­si mie­hen Neil Se­da­kan, Tom Jo­ne­sin ja En­gel­bert Hum­per­dinc­kin tyy­lieek­si yö­ker­ho­lau­la­jak­si.
Eas­twoo­din suo­ra­vii­vai­nen elo­ku­va vält­te­lee bän­die­lo­ku­vien ja ta­ri­naan eli­mel­li­ses­ti liit­tyvän ma­fia­tee­man kli­seitä. Sitä vas­toin mu­siik­ki lois­taa. Val­lin fal­set­ti soi kor­keal­la, ja bän­din re­per­tuaa­ris­sa riittää hie­no­ja bii­sejä, joi­ta kak­si Bo­bia, Gau­dio ja Crewe, suol­si kuin liu­ku­hih­nal­ta. Eipä ih­me, että jo­pa Rol­ling Sto­nes ke­hui yh­tyettä vuon­na 1964.
Sinänsä elo­ku­va jää Eas­twoo­din vah­vas­sa fil­mog­ra­fias­sa su­ju­vak­si vä­li­työk­si. Mu­sii­kin­tyy­lin ystävät tus­kin pet­tyvät. Elo­ku­va­teon näkö­kul­mas­ta lo­pun ”Oh, What a Night”-mu­si­kaa­lie­si­tys on ko­ko­nai­suu­des­sa mer­kittä­vintä. Har­voin täl­lais­ta fi­naa­lia nähdään, jos kos­kaan.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni tekevät teemalle oikeutta. Ekstroihin on tallenettu 33 min. dokumentit. Levystä voi tehdä digitaalisen kopion. (PS)
24/11/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy