Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Easy Rider – Matkalla

Easy Rider 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1969Kesto: 96 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 1.85*
Ääniraita: Dolby TrueHD5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 77710EAN: 5051160248370

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kun Hoyt Ax­to­nin ”­Pus­her” läh­tee Step­pe­nwol­fin kä­sit­te­lyssä liik­keel­le ja ”­Born To Be Wild” nos­taa ad­re­na­lii­nia as­tet­ta enemmän, kylmät vä­reet il­mes­tyvät selkä­pii­hin.

Kun Hoyt Ax­to­nin ”­Pus­her” läh­tee Step­pe­nwol­fin kä­sit­te­lyssä liik­keel­le ja ”­Born To Be Wild” nos­taa ad­re­na­lii­nia as­tet­ta enemmän, kylmät vä­reet il­mes­tyvät selkä­pii­hin. Sil­ti elo­ku­va ei ker­ro ko­vis­ta kun­deis­ta, vaan uh­reis­ta, jot­ka am­mu­taan tien­pos­keen ka­na­hau­li­kol­la ja se­kin pitkän tu­kan ta­kia jos­sain Lou­sia­nan ja Flo­ri­dan ra­ja­mail­la..
E­lo­ku­van var­si­nai­sen kä­si­kir­joit­ta­jan, Can­dy-ro­maa­nis­ta tun­ne­tun Ter­ry Sout­her­nin roo­lia ku­va­taan mie­len­kiin­toi­ses­ti ekst­rois­sa. Hä­nen tar­koi­tuk­se­naan oli luo­da ny­kya­jan wes­tern ja Wyatt Earp & Bil­ly the Kid. Mui­ta esi­ku­via oli­vat mm. van­hat Cap­tain Ame­ri­ca -sar­ja­ku­vat.
Ea­sy Ri­der tar­joaa pal­jon iki­muis­tet­ta­via koh­tauk­sia. Tuot­ta­ja­vel­ho Phil Spec­tor os­taa ko­kaii­nia, ja as­tuu Rolls-Roy­ceen­sa. Le­gen­daa­ri­sim­pia: Jack Nic­hol­son ot­taa en­simmäi­set hui­kat jim­bea­mia put­kan ovel­la. Myöskään oh­jaa­ja Hop­per ei liiem­min jou­du näyt­te­lemään pa­ra­noi­dia hip­piä. Suu­rin osa ruo­hos­ta ja LSD:stä nau­tit­tiin oi­keas­ti, mikä joh­ti ai­toon tun­nel­maan, ja ai­ka lail­la mah­dot­to­miin tuo­tan­nol­li­siin ti­lan­tei­siin. Elo­ku­va ku­vat­tiin sa­mal­la bud­je­til­la kuin Ro­ger Cor­ma­nin Wild An­gels, 40 000 dol­la­ril­la. 16 mm ka­me­rat su­ri­si­vat Mar­di Gras’s­sa. (PS)

Kuva, ääni & ekstrat

Hyvä kuva säilyttää kuosinsa myös nuotiokohtauksissa, mutta jää parhaimmillaankin keskitien kulkijaksi. Toisto on kauttaaltaan rakeista, mutta tarkoituksellisesti 16mm:senä kuvattu New Orleans -osio lähentelee tältä osin jo taide-elokuvaa. Kaikesta päätellen rajoittava tekijä on kuitenkin alkuperäinen materiaali, joten tuskinpa tätä juuri komeampana on nähty koskaan. Ääniraita soi siististi, musiikkiraidaltaan jopa pakottomasti. Ekstroissa Hopperin uninen mutta omakohtainen kommenttiraita ja mainio making of (65 min.). (IJ)
18/12/2009
18/12/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy