Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Kirjavaras

The Book Thief 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 131 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112707217

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vir­kistävän omin­ta­kei­nen draa­ma nuo­res­ta sak­sa­lais­tytöstä, jo­ka jou­tuu muut­ta­maan kas­vat­ti­ko­tiin vie­raal­la paik­ka­kun­nal­la toi­sen maail­man­so­dan al­la — ai­ka­na, jol­loin nat­si­puo­lue ja­koi maa­ta kan­nat­ta­jiin, vas­tus­ta­jiin ja uh­rei­hin.

Vir­kistävän omin­ta­kei­nen draa­ma nuo­res­ta sak­sa­lais­tytöstä (Sop­hie Né­lis­se), jo­ka jou­tuu muut­ta­maan kas­vat­ti­ko­tiin vie­raal­la paik­ka­kun­nal­la toi­sen maail­man­so­dan al­la — ai­ka­na, jol­loin nat­si­puo­lue ja­koi maa­ta kan­nat­ta­jiin, vas­tus­ta­jiin ja uh­rei­hin.
Elämä uu­des­sa ou­dos­sa pai­kas­sa on tytöl­le jännä paik­ka, mut­ta vä­hi­tel­len ar­ki al­kaa hy­myillä kun uu­det adop­tio­van­hem­mat osoit­tau­tu­vat sydä­mel­li­sik­si ih­mi­sik­si. Eri­tyi­sen suu­ri vai­ku­tus tyttöön on lup­sa­kan kan­nus­ta­val­la adop­tioisällä (hie­man Dumb­le­do­re­mai­sen roo­lin vetävä Geoff­rey Rush), jo­ka tun­tuu he­ti ole­van tämän kans­sa oi­keal­la aal­lon­pi­tuu­del­la, mut­ta myös en­sial­kuun kylmä äi­ti (E­mi­ly Wat­son) läm­pe­nee uu­del­le tyttä­rel­leen so­ta-a­jan vas­toinkäy­mis­ten kes­kellä. Jo it­sessään haas­ta­vas­ta elämän­ti­lan­tees­ta uh­kaa kui­ten­kin tul­la mah­do­ton kun per­he an­taa pii­lo­pai­kan nat­sien ta­ka-a­ja­mal­le juu­ta­lais­po­jal­le.
Aust­ra­lia­lais­syn­tyi­sen Mar­kus Zu­sa­kin sa­man­ni­mi­seen kir­jaan poh­jau­tu­va elo­ku­va on oma­laa­tui­sen kau­nis ja sa­du­no­mai­nen pa­la elämää vai­keis­sa olois­sa. Ta­pah­tu­mien kul­kuun mah­tuu pal­jon me­ne­tystä ja koet­te­le­mus­ta, mut­ta syn­kis­te­ly py­syy ai­na kieh­to­vas­ti etäällä — tai vä­hintään ri­vien vä­lissä. Kir­jan in­noi­tuk­se­na ovat toi­mi­neet Zu­sa­kin omien van­hem­pien ta­ri­nat lap­suu­des­ta Sak­sas­sa ja Itä­val­las­sa, ja osin tun­tuu­kin, että elo­ku­van ta­ri­na on suo­da­tet­tu las­ten kor­vil­le so­pi­vak­si, mut­ta tämä ei kui­ten­kaan ole joh­ta­nut millään ta­voin lap­sel­li­seen tul­kin­taan. Lop­pu­rat­kai­su­kin on suo­ras­taan hur­ja, mut­ta sitä on myös vii­ka­te­mie­hen käyttö ker­to­ja­na.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva ja hyvä hillitty ääniraita. Natsisaksan kotirintaman miljöötä luodaan vähäeleisen onnistuneesti, eikä mukanaelämisen illuusiota riko mikään. Ekstroissa making of -koosteita (31 min.), poistettuja kohtauksia (7 min.) ja traileri. (IJ)
30/07/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy