Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
TV

Killer Joe

Elokuva:

Tekniset tiedot

Formaatti: TV
 
Vuosi: 2011Kesto: minuuttia
Julkaisija:  
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6416548566634

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Kil­ler Joe esi­tetään He­ro-­ka­na­val­la kes­ki­viik­ko­na 15.6.

Kil­ler Joe esi­tetään He­ro-ka­na­val­la kes­ki­viik­ko­na 15.6. kel­lo 21 al­kaen:
Ko­vaot­teis­ten mies­ten ja Ma­naa­jan jäl­keen Wil­liam Fried­kin on vain ajoit­tain pääs­syt edes lä­hel­le par­hain­ta ta­soaan. Kil­ler Joe on niitä pa­rem­pia myöhäis­tuo­tan­nos­sa, mut­ta tiet­ty sho­ke­raa­vuu­den it­sei­sar­voi­suus vie poh­jan neljän täh­den ka­te­go­rias­ta.
T­ra­cy Lett­sin näy­telmään pe­rus­tu­va tril­le­ri al­kaa “f­ron­tal nu­di­ty” –ir­vai­lul­la, kun äi­ti­puo­les­ta (Gi­na Gers­hon) nähdään en­sik­si alapään kar­voi­tus trai­le­ri­no­ven aue­tes­sa huu­me­dii­le­ri­po­jal­le (E­mi­le Hirsch). To­ki ky­seessä on “­pe­ruuk­ki”, mut­ta sil­ti.
Juo­nia­se­tel­ma au­keaa äk­kiä. Huu­me­ve­lat pa­ne­vat uus­per­heen po­jan suun­nit­te­le­maan bio­lo­gi­sen äi­tinsä mur­haa hen­ki­va­kuu­tuk­sen in­noit­ta­ma­na. Pää­tetään pal­ka­ta palk­ka­mur­hil­la leipäänsä le­ventävä po­lii­si Joe (Matt­hew Mc­Co­naug­hey) hoi­ta­maan äi­ti päi­viltä. On lie­nee päivän­selvää, mi­ten suun­ni­tel­mas­sa käy. Huo­nos­ti.
Kä­si­kir­joi­tus kuu­los­taa Coen-vel­jes­ten elo­ku­val­ta. Fried­kin kui­ten­kin suo­sii gro­tes­kia il­mai­sua, jos­sa ei juu­ri eh­di hi­hit­te­lemään vä­lillä. Vä­ki­val­ta on poik­keuk­sel­li­sen ra­jua, vaik­ka ikä­ra­ja on al­hai­nen.
Maail­man pa­huus tun­tuu ki­tey­tyvän Tek­sa­sis­sa. On ma­kua­sia pitääkö lop­pu­rat­kai­sua per­soo­nal­li­se­na vai pelkästään ma­kaa­be­ri­na.
E­lo­ku­van pa­ras an­ti on seu­ra­ta Tho­mas Ha­den Churc­hin työs­ken­te­lyä yk­sin­ker­tai­se­na An­sel-isänä. Mc­Co­naug­hey jää puo­les­taan köyhän mie­hen Fran­kik­si elo­ku­vas­ta Blue Vel­vet. (PS)
15/06/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy