Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Hellyyden ehdoilla

Terms of Endearment 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1983Kesto: 132 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MPEG-4 AVC 1.78
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7332431039742

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Par­haan elo­ku­van Os­ca­ril­la ja neljällä muul­la pys­tillä pal­kit­tu vai­vat­to­man ke­peäot­tei­nen draa­ma tar­joi­lee äi­din ja tyttä­ren ympä­ril­le ra­ken­tu­van ker­to­muk­sen­sa hie­man pöhköllä vir­nis­tyk­sellä, mut­ta lä­peensä elämän­myön­tei­sellä asen­teel­la.

Par­haan elo­ku­van Os­ca­ril­la ja neljällä muul­la pys­tillä pal­kit­tu vai­vat­to­man ke­peäot­tei­nen draa­ma tar­joi­lee äi­din ja tyttä­ren ympä­ril­le ra­ken­tu­van ker­to­muk­sen­sa hie­man pöhköllä vir­nis­tyk­sellä, mut­ta lä­peensä elämän­myön­tei­sellä asen­teel­la.
Elämän­ti­lan­teet eivät me­ne sa­tu­jen mu­kaan, mut­ta nyyh­ky­tyk­sen tai kau­his­te­lun si­jaan vai­hei­ta kat­so­taan elämänä, ja usein vieläpä asioi­den hil­peältä kan­til­ta. Ja mikä pa­ras­ta, ko­ko­nai­suus tun­tuu elämältä eikä nau­run­paik­ko­ja­kaan ole missään vai­hees­sa al­le­vii­vat­tu. Lop­pua koh­den ker­to­mus synk­ke­nee, mut­ta tällöinkään otet­ta ei voi väittää va­ka­vak­si. Elo­ku­va saa sil­ti luon­not­to­man ke­peän asen­teen­sa tun­tu­maan hämmäs­tyttävän us­kot­ta­val­ta.
Deb­ra Win­ger on tyttä­restä tar­kan mar­kan ko­tiäi­dik­si jou­tu­va tytär ja Shir­ley Mac­Lai­ne kypsään ikään eh­ti­nyt isoäi­ti, jo­ka saa mah­dol­li­suu­den elää vil­liä nuo­ruu­ta naa­pu­rin kehä­raa­kin play­boyn (Jack Nic­hol­son) kans­sa. Tyttä­ren mie­hinä ihan Hes­su Ho­pos­ta tässä käyvä Jeff Da­niels ja hil­peän vai­vaan­tu­nee­na ra­kas­ta­ja­na John Lith­gow. Dan­ny De­Vi­to täy­dentää köö­rin erään­lai­senä mykkänä ker­to­ja­na, jo­ka ha­luaa vain ihail­la isoäi­tiä etäältä.

Kuva, ääni & ekstrat

Alkukuvissa voimakkaan utuiseksi vedetty kuva paljastuu pitemmän päälle varsin erottelukykyiseksi ja hallituksi esitykseksi. Siisti ääniraita välittää dialogin puhtaasti ja tunnelmatkin yllättään hyvin siitä huolimatta että anti painottuu havaittavasti keskikanavaan. Soljuva musiikkiraita pusyttelee muutaman nuotin päiväsaippuoiden ylläpuolella, mutta ei tavoittele Love Storyn sfäärejä. Ekstraton. (IJ)
24/04/2013
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy