Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Milk

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 208373EAN: 6438044190557

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Kain ja var­sin­kin Abel jo tun­si­vat, mitä mer­kit­see ol­la eri­lai­nen.

Kain ja var­sin­kin Abel jo tun­si­vat, mitä mer­kit­see ol­la eri­lai­nen. Ho­mo, erivä­ri­nen, erius­koi­nen ja eriaat­tei­nen, siinä kul­kee eriar­vois­ta­mi­sen ja­na. Suu­ren enem­mistön ikäväk­si sar­jan vii­mei­nen on lo­pul­ta van­hus, jo­ka tu­lee jo­kai­ses­ta meistä.
Näin ei käy­nyt Har­vey Mil­kil­le, jo­ka oli en­simmäi­nen tär­keä avoi­mes­ti ho­mo­sek­suaa­li­nen po­lii­tik­ko Yh­dys­val­lois­sa, Cast­ron ho­moyh­teisön pi­la­ri, jo­ka am­mut­tiin kau­pun­gin­ta­lol­le va­paa­mie­li­sen por­mes­ta­ri Mos­co­son kans­sa, luul­ta­vas­ti la­ten­tin ho­mo­sek­suaa­lin, kon­ser­va­tii­vi­po­lii­ti­kon Dan Whi­ten aseel­la (Ja­mea Bro­lin).
B­ro­ke­back Moun­tai­nis­ta al­ka­nut ho­moai­heis­ten elo­ku­vien sar­ja kul­mi­noi­tuu Mil­kiin. Sean Penn osaa huo­nos­ti ma­nee­rit, mikä aut­taa ymmärtämään eri­lai­suu­den sie­to­ky­vyn mer­ki­tystä ylei­sin­hi­mil­li­sessä elämässä, jon­ka lo­pul­ta ai­noa pe­rus­ki­vi on yh­teis­kun­ta. Jo per­he ja ystävät on va­let­tu hau­raa­seen be­to­niin, sillä kaa­pis­ta tu­lo saat­taa osoit­taa, et­tei sei­niä lo­pul­ta ol­lut­kaan. Kiiltävää mar­mo­ria kai­vat­tai­siin. Ja Mil­kin ta­pai­sia aja­tuk­sia herättä­viä elo­ku­via.
Gen­reen se tuo ai­ka konk­reet­ti­ses­ti to­dis­teen, mistä he­te­ron suu­res­sa pe­los­sa on ky­se. Toi­sin kuin me luu­lem­me, gay har­voin ta­voit­te­lee he­te­roa. Kun ar­ka kaa­pis­sa pii­levä newyor­ki­lai­nen va­kuu­tus­vir­kai­li­ja ta­paa met­ron por­tais­sa tu­le­van suu­ren rak­kau­ten­sa (Ja­mes Fran­co), mo­lem­mat suo­ras­taan hais­ta­vat toi­sen­sa. Eli älkää pelätkö ho­mo­ja lap­si­kul­lat, mut­ta älkää nyt kui­ten­kaan sam­mu­ko heidän soh­val­leen. Il­man heitä kult­tuu­ri­his­to­ria oli­si pe­rin an­kea ta­ri­na. Mut­ta tyhmä ei ka­dun ar­jes­sa ja var­sin­kin juh­las­sa kan­na­ta ol­la.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva ja ääniraita toistavat aika ankeaa tyyliä, mutta jotenkin se sopii aihepiiriin. Ekstroissa 4 min. poistettuja kohtauksia ja 36 min. dokumentit. (PS)
02/09/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy