Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Jäähyväiset kummisedälle

A Bronx Tale 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1993Kesto: 121 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
1080p 1.78
Ääniraita: DTS-HD MA 2.0
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5709165207525

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

A­me­ri­ka­ni­ta­lia­lai­nen pik­ku­poi­ka vart­tuu ko­ti­kul­mil­laan New Yor­kin Bron­xis­sa kah­den isä­hah­mon vä­lillä tai­teil­len: ah­ke­ran duu­na­ri-isän ja kul­man slii­pa­tun gangs­tan.

A­me­ri­ka­ni­ta­lia­lai­nen pik­ku­poi­ka vart­tuu ko­ti­kul­mil­laan New Yor­kin Bron­xis­sa kah­den isä­hah­mon vä­lillä tai­teil­len: ah­ke­ran duu­na­ri-isän (Ro­bert De Ni­ro) ja kul­man slii­pa­tun gangs­tan (C­hazz Pal­min­te­ri). Mo­lem­mat kan­nus­ta­vat kou­lun pen­kil­le ja ir­ti ka­dun ta­vois­ta, mut­ta toi­sel­le ka­dun ta­vat ovat lä­hei­ses­ti tu­tut.
C­hazz Pal­min­te­rin omaan näy­telmään poh­jau­tu­va elo­ku­va on Ro­bert De Ni­ron esi­koi­soh­jaus. Ko­ko­nai­suus on läm­pimällä lie­killä le­pat­ta­va ai­kuis­tu­mis­ta­ri­na, jos­sa kaik­ki nyans­sit tun­tu­vat rak­kau­del­la poi­mi­tuil­ta. Vä­ki­val­lan kai­na­los­sa avau­tu­vaa ta­ri­naa ei oli­si il­man ma­fiaa, mur­hia ja nyrk­ki­tap­pe­lui­ta, mut­ta vä­ki­val­ta py­syy tässä jat­ku­vas­ti kä­den mi­tan päässä. Myrs­kyn silmä vai­kut­taa­kin tässä ereh­dyttävän idyl­li­seltä ja läm­pimältä pai­kal­ta vart­tua.
Ker­to­mus si­joit­tuu lä­hemmäs peh­men­net­tyä Sop­ra­nos-sar­jan jak­soa tai On­nenpäivät-sar­jaa kuin Kum­mi­setää tai Ma­fia­vel­jiä. Ta­ri­nan lan­gat on myös sol­mit­tu mah­dot­to­man nä­tis­ti ru­nol­li­seen jat­ku­moon, mikä saa lop­pu­tu­le­man tun­tu­maan enemmän ajat­to­mal­ta sa­dul­ta kuin to­sielämältä. Sil­ti näy­telmämäi­nen ko­ko­nai­suus mais­tuu ja nou­see kli­sei­den ylä­puo­lel­le: tämä on kuin San Mar­za­no -poh­jai­nen piz­za­kas­ti­ke, jo­ka tun­tuu li­ki us­kon­nol­li­sel­ta ko­ke­muk­sel­ta pe­rus­to­maat­tien jäl­keen vaik­ka to­maa­teis­ta yhä ky­se on­kin.
O­ma mie­len­kiin­ton­sa on myös seu­ra­ta elo­ku­van ta­ka-a­lal­la näy­tet­tyä Bron­xin vä­ki­poh­jan muu­tos­ta. Alun­pe­rin ruot­sa­lais­syn­tyi­seltä maan­vil­je­liltä, Joo­nas Bronck­sil­ta, ni­mensä saa­nut alue on ai­na ol­lut uu­sien maa­han­muut­ta­ja­ryh­mien sil­lanpää Yh­dys­val­lois­sa. Tässä ita­lia­lais­taus­tai­set ma­fioo­sot puo­lus­ta­vat omak­si ko­ke­maan­sa re­vii­riä alueel­le muut­ta­vien tum­mai­hois­ten edessä, vaik­ka kum­pi­kaan ei enää ole val­taväestö ny­kypäivänä. Maail­ma muut­tuu, myös tässä ajat­to­mas­sa ta­ri­nas­sa.

Kuva

Ajan hampaan purema kuva näyttää pääosin hyvältä. Valossa ilahduttavan jäsentynyt ja pimeydessä pehmeä kuva pitää kohtuudella kuosinsa läpi kaiken.

Ääni

Dialogivetoinen ääniraita kertoo tarinansa säröittä ja välittää toimintansa ongelmitta.

Ekstrat

Ekstraton. (IJ)
08/08/2023

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy