Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Tuulen viemää

Gone with the Wind 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1939Kesto: 233 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
1080p 1.37
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018018020

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ku­kaan on tus­kin voi­nut vält­tyä kuu­le­mas­ta elo­ku­vas­ta ni­meltä "­Tuu­len viemää".

Ku­kaan on tus­kin voi­nut vält­tyä kuu­le­mas­ta elo­ku­vas­ta ni­meltä "Tuu­len viemää". Jos mie­li­ku­va ker­too roi­hua­vas­ta rak­kaus­ta­ri­nas­ta Rhet­tin ja Scar­let­tin vä­lillä Yh­dys­val­to­jen sisäl­lis­so­dan tyk­kien pau­haes­sa taus­tal­la kan­nat­taa tämä kui­ten­kin kat­soa uu­del­leen. Etelän ja poh­joi­sen vä­li­nen so­ta on pientä Scar­le­tin syö­dessä mie­hiä omien — ja vähän mui­den­kin — tar­pei­den alt­ta­ril­la.
Val­ko­kan­kaan ken­ties suu­rin pa­ri, Rhett ja Scar­lett, kiertävät toi­siaan kuin pla­nee­tat au­rin­koa, mut­ta kier­to­ra­to­jen lo­pul­ta lä­hes­tyessä toi­siaan on ti­lan­ne tu­le­na­rem­pi kuin kos­kaan. Asu­mu­se­ro ei ole se en­simmäi­nen luon­neh­din­ta mikä tämän elo­ku­van koh­dal­la tu­lee mie­leen, mut­ta ei lo­pul­ta edes sen kään­teistä ka­ma­lin. Tämä on jul­ma elo­ku­va.
Kylmä, kolk­ko ja las­kel­moi­va ovat pääl­limmäi­set ad­jek­tii­vit tämän pääo­san san­ka­rit­ta­res­ta, mut­ta tästä huo­li­mat­ta syn­tyvä eep­pi­nen ta­ri­na on ten­hoa­va, si­su­kas ja kaik­kea muu­ta kuin kli­sei­nen. Rhett on Scar­let­tin rin­nal­la oman tiensä kul­ki­ja, mut­ta sa­mal­la vain ta­ri­nan­sa sta­tis­ti. Ai­ka oli var­mas­ti­kin eri­lai­nen kuin nyt, ja tämä nä­kyy­kin mo­nes­sa eri asias­sa elo­ku­vas­sa.
Mam­mut­ti­mai­nen 4 tun­nin kes­to te­kee tästä jo mel­keinpä mi­ni­sar­jan tai vä­hintään kak­sio­sai­sen elo­ku­van, mitä vä­li­soit­to tu­kee­kin. Kes­tos­taan huo­li­mat­ta ker­ron­ta lauk­kaa eteenpäin hur­jaa tah­tia, kai­ken eh­ti kä­si­tellä, mut­ta ko­ko ajan ta­pah­tuu.

Kuva

Akatemiakoossa 1.37:1 esitetty kuva on upea. Jälki on loisteliaan värikylläistä, kontrastiltaan ihastuttavaa ja terävyydeltään lähdemateriaalin puitteissa mainio. Useat trikkikuvat jäävät vaihtelevan pehmeiksi lähdemateriaalin pakottamina, erityisesti joissakin taustaprojisiota käyttävissä otoksissa, mutta tämä on tuskin virhe ja valtaosin jälki on ajattoman loisteliasta.

Ääni

Puhdas, etupainotteinen ääniraita ei juuri keskikanavasta levittäydy, mutta ei liioin kuulosta laatikkoon ahdetultakaan. Dialogi soljuu mukisematta ja musiikkiraita soi vaivatta, vaikka kummaltakaan osalta tätä ei toki erehtyisi luulemaan moderniksi elokuvaksi. Mukana on on myös alkuperäinen mono

Ekstrat

Elstroissa Rudy Behlmerin kehuttu kommenttiraita. Muut aiempien painosten ekstrat uupuvat tästä. (IJ)
08/09/2021
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy