Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Uhma

Defiance 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2008Kesto: 137 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MPEG-4 AVC 1.85*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 208470EAN: 5706130596158

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tun­tei­siin ve­toa­vis­ta draa­mois­taan tun­ne­tun Edward Zwic­kin to­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­va ker­to­mus val­ko­venäläi­sistä vel­jek­sistä, jot­ka suun­nit­te­le­mat­taan ajau­tu­vat juu­ta­lais­ten sel­viy­ty­mis­lei­rin joh­to­hah­moik­si 2.

Tun­tei­siin ve­toa­vis­ta draa­mois­taan tun­ne­tun Edward Zwic­kin to­si­ta­pah­tu­miin poh­jau­tu­va ker­to­mus val­ko­venäläi­sistä vel­jek­sistä, jot­ka suun­nit­te­le­mat­taan ajau­tu­vat juu­ta­lais­ten sel­viy­ty­mis­lei­rin joh­to­hah­moik­si 2. maail­man­so­das­sa. Jou­he­vas­ti ete­nevä ja us­kot­ta­vas­ti to­teu­tet­tu elo­ku­va ei täy­sin väl­ty Ro­bin Hood -lei­mal­ta, mut­ta rea­lis­mi voit­taa, sillä eläi­miä löy­tyy kai­kis­ta ryh­mistä.
E­lo­ku­val­la on enemmän yh­teistä oh­jaa­jan Ame­ri­kan ro­tu­syr­jintää kä­si­tel­leen "243714780259cb­c9528.29517503">G­lo­ry":n kans­sa, kuin me­lod­ra­maat­tis­ten "In­to­hi­mon tuul­ten" ja "­Vii­mei­sen Sa­mu­rain" kans­sa. Ken­ties hyvä näin, sillä yl­tiö-hol­lywood­mai­nen tul­kin­ta yh­dis­tet­tynä yhä aras­tel­tuun ai­hee­seen oli­si hel­pos­ti voi­nut joh­taa kestämättömän al­le­vii­vat­tuun elo­ku­vaan. Nyt ko­ko­nai­suus on hil­li­tyn us­kot­ta­va ta­ri­na, jo­ka laa­jen­taa mie­len­kiin­toi­ses­ti aiem­min näh­ty­jen to­si­ta­ri­noi­den tar­joa­maa maail­man­ku­vaa.
Da­niel Craig on hy­vin ko­to­naan itä-eu­roop­pa­lai­se­na metsä­sis­sinä ja myös Liev Sch­rei­ber sel­viää vah­vas­ti roo­lis­taan. Hah­mo­jen us­kot­ta­vuut­ta ede­saut­taa osal­taan myös pai­kal­lis­ten kie­lien hyö­dyntä­mi­nen eng­lan­nin ohel­la.

Kuva & ääni

Genren vaatimusten mukaisesti kuva on ajettu MSII-värisuodattimen läpi ja näyttää väritoistoltaan tyylitellyn kylmäsävyiseltä ja periodiuskottavalta. Kuva on vakaa ja hetkittäin syvyyssuunnassa poikkeuksellisen tarkka, silti lähikuvissa jäädään hiuksen verran aivan erottelevimmasta toistosta. Realismiin pyrkivä ääniraita keskittyy dialogiin, mutta myös toimintajaksot toistuvat häpeättä. Ohjaajan aiemmista elokuvista tuttu tunteileva musiikkiraita loistaa tässä pääosin poissaolollaan, vaikka toisinaan viulua vingutetaankin surumielisesti.

Ekstrat

Ekstrojen parasta antia edustavat asiapitoinen ohjaajan kommenttiraita ja sitä täydentävä hyvä making of (HD 25 min.). Lisäksi mukana on keskushahmojen lasten mietteitä (HD 13 min.), animoitu kuvagalleria selviytyjistä (HD 2 min.) ja kooste musiikkiraidan luomisesta (HD 7 min.). Ekstroja ei ole tekstitetty. (IJ)
17/09/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy