Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The Thing From Another World

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1951Kesto: 83 minuuttia
Julkaisija: Future FimKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6416548575513

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Fim) ellei toisin mainita.

Elokuva

”Yk­si suih­ku­ko­neis­tam­me pys­tyi­si läm­mittämään pil­ven­piirtäjän”.

”Yk­si suih­ku­ko­neis­tam­me pys­tyi­si läm­mittämään pil­ven­piirtäjän”.
Tätä taas: tun­tuu ai­ka epäus­kot­ta­val­ta, että Osa­ma Bin La­den tai hä­nen lä­hi­pii­rinsä oli­vat scien­ce fic­tion –k­las­sik­koe­lo­ku­vien ystä­viä, mut­ta jos jo­ku heistä oli, al­ku­peräi­nen The Thing –­fil­ma­ti­soin­ti on voi­nut an­taa ajat­te­le­mi­sen ar­vois­ta.
Ny­ky­kat­san­nos­sa aa­vis­tuk­sen jäykkä klas­sik­ko ra­ken­taa hy­vin jän­ni­tystä, jo­ta ryt­mi­tetään köm­pelöllä vit­sai­lul­la. Koh­tee­na on on­gel­mia rat­kai­se­van kap­tee­nin ja on­gel­mia ai­heut­ta­van tie­de­mie­hen sih­tee­rin ro­mans­si. Tämä luo hyvää kont­ras­tia ykis­neu­voi­ses­ti lisään­tyväl­le ava­ruu­den kas­vi­mie­hel­le. Te­hok­kuut­ta lisää myös näyt­te­lijä­kaar­tin täh­dittö­myys. Hei­hin on kat­so­jan help­po sa­mais­tua.
Se toi­ses­ta maail­mas­ta on ta­val­laan mer­kittäväm­pi ai­heut­ta­man­sa vai­ku­tuk­sen ta­kia kuin it­se elo­ku­va­na. Se poh­ti evo­luu­tio­ta, ih­mi­sen oi­keut­ta hyö­dyntää luon­toa ja la­ven­si sci­fi-e­lo­ku­van ai­he­pii­riä. Se toi H.G. Well­sin luo­man mar­si­lais­ten hyökkäyk­sen ny­kypäivään, mikä oli­kin help­poa, kun 1950-lu­vun ih­mi­set ai­van to­sis­saan ja ai­hees­ta pelkä­sivät Neu­vos­to­lii­ton ydi­na­se­hyökkäyk­siä. Hi­ros­hi­mas­ta oli vii­ti­sen vuot­ta, ja Ko­rean so­ta jyllä­si yhä.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva ja ääni toimivat hyvin. Ekstroissa kuva- ja upea julistegalleria. (PS)
29/08/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy