Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
HD-DVD

3 Days of the Condor

Korppikotkan kolme päivää 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: HD-DVD
 
Vuosi: 1975Kesto: 117 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS HD MASTER AUDIO
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 84170EAN: 505082486841

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Korp­pi­kot­kan kol­me päivää sym­bo­li­soi omal­ta osal­taan, kuin­ka HD DVD hä­vi­si for­maat­ti­so­dan maa­lis­kuus­sa 2008.

Korp­pi­kot­kan kol­me päivää sym­bo­li­soi omal­ta osal­taan, kuin­ka HD DVD hä­vi­si for­maat­ti­so­dan maa­lis­kuus­sa 2008. Le­vy­jen hin­nat ro­mah­ti­vat, ja 8,99 eu­rol­la saat­toi os­taa klas­si­kon, jo­ka on via­ton ai­noaan epä­koh­taan­sa. Sitä on mat­kit­tu suu­rin piir­tein kai­kis­sa kons­pi­raa­tio­seik­kai­luis­sa, jois­sa jär­jes­telmä tai sen osa uh­kaa yk­silön hen­keä mas­sii­vi­sel­la pai­nol­laan. Ny­ky­kat­so­ja voi si­ten ajoit­tain pitkäs­tyä.
Ro­bert Redf­rod on CIA:n pal­kol­li­nen, hu­ma­nis­ti, jo­ka kah­laa maail­man­kir­jal­li­suu­des­ta po­pu­laa­ri­kult­tuu­riin hyö­dyntääk­seen näi­den rat­kai­su­ja tie­dus­te­lu­työssä. Hän ereh­tyy te­kemään esi­mie­hel­leen yh­den ra­por­tin lii­kaa.
Syd­ney Pol­lac­kin ural­la par­haim­paan kas­tiin yltävän elo­ku­van dra­ma­ti­soin­ti toi­mii, mut­ta pää­pai­no las­keu­tuu eri­no­mais­ten näyt­te­lijöi­den va­raan. Mistä ny­kypäivänä löy­tyi­si nuo­ren Ro­bert Red­for­din ve­roi­nen täh­ti? Näyt­te­le­mi­nen vaa­tii tun­neä­lyä. Ha­lua­vat­ko maail­man ve­revät voi­mat uu­dek­si Brad Pit­tik­si? Tus­kin.
T­ril­le­rin ko­ko­koh­tiin kuu­luu amatöö­rin ja am­mat­ti­lai­sen (vielä iästään huo­li­mat­ta us­kot­ta­van am­mat­ti­tap­pa­jan roo­lin te­kevä Max von Sy­dow) ek­sis­ten­tiaa­li­nen kes­kus­te­lu tap­pa­mi­ses­ta työnä. Myös Red­for­din ja Faye Du­nawayn ro­mant­ti­nen yh­teys to­teu­te­taan ny­kypäivän rat­kai­sui­hin ver­rat­tu­na hie­nos­ti — kai­kes­ta epäus­kot­ta­vuu­des­taan huo­li­mat­ta.

Kuva & ääni

Teräväpiirto herättää yleensä rakeet eloon, mutta tällä kertaa seitsenkymmenluvun kuva näyttää todella hyvältä. Aliasing-eloa näkyy, mutta se pysyy juuri ja juuri kurissa päähenkilön tweedkuvioissa ja WTC:n lasiseinissä. Mielenkiintoista onkin, että yksi CIA:n toimistoista sijoitetään elokuvassa tulevan tosielämän terroristi-iskun kohteeseen ja koko draaman syy, öljy, nostetaan esiin. Jos Bin Laden katsoi nuorena miehenä tämän elokuvan, sen teema alkoi toteuttaa itseään.

Ekstrat

Maltillisesti moneen kanavaan miksattu ääniraita tyydyttää. Ainakin yksi huvittava käännösvirhe: kun von Sydow pyytää Redfordia panemaan peukalonsa iskurin taakse, kääntäjän mielestä kyseessä on liipaisin. Ei ekstroja. (PS)
15/09/2008

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy