Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

2001: Avaruusseikkailu

2001: A Space Odyssey 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1968Kesto: 148 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.20*
Ääniraita: PCM5.1
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
VET: 76829EAN: 7321944798383

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Oh­jaa­ja Stan­ley Kub­rick ja kir­jai­li­ja Art­hur C. Clar­ke te­kivät ker­ral­la selväk­si, mik­si ih­mi­nen ke­hit­tyi yli­ver­tai­sen ä­lyl­li­sek­si toi­sin kuin muut maa­pal­lon eliöt.

Oh­jaa­ja Stan­ley Kub­rick ja kir­jai­li­ja Art­hur C. Clar­ke te­kivät ker­ral­la selväk­si, mik­si ih­mi­nen ke­hit­tyi yli­ver­tai­sen ä­lyl­li­sek­si toi­sin kuin muut maa­pal­lon eliöt. Al­kuih­mi­sen ke­hi­tys al­koi, kun ul­koa­va­ruu­den vie­ras voi­ma herät­ti agg­res­sion mus­tan mo­no­lii­tin vä­li­tyk­sellä. Mo­no­liit­tia tar­vi­taan myös ava­ruu­sa­jal­la uu­den ke­hi­ty­sas­ke­leen saa­vut­ta­mi­sek­si.
S­ci­fin ykkösk­las­sik­ko ei lo­pul­ta ole niin mys­ti­nen kuin on väi­tet­ty. Pe­ruslähtö­koh­dan, ih­mi­sen ke­hi­tyk­sen, lisäk­si elo­ku­van tee­moi­hin kuu­lui tek­no­lo­gian kri­tiik­ki, vaik­ka mo­lem­mat te­kijät oli­vat uu­sis­ta in­no­vaa­tioi­ta hy­vin in­nos­tu­nei­ta. Clar­ke jo­pa pys­tyi en­nus­ta­maan ny­kypäivän kek­sintöjä hämmäs­tyttävän tar­kas­ti. Sa­maa in­sinöö­ri­hu­ma­nis­min se­ka­si­kiötä Suo­mes­sa edus­ti Ris­to Jar­va, vaik­ka hä­nen ta­ri­nan­sa oli­vat to­ki eri­lai­sia.
Hen­ki­syys oli myös vah­vas­ti läsnä Ava­ruus­seik­kai­lus­sa, jon­ka lop­puk­lii­mak­si, "Täh­ti­lap­si", voi oman­lai­se­naan ab­sur­di­na luo­muk­se­na edus­taa ih­mi­sen kai­puu­ta kuo­le­mat­to­muu­teen ja us­kon­nol­li­seen mie­len­rau­haan.
K­las­si­kon ar­vo ei ole la­tis­tu­nut vuo­sien saa­tos­sa, vaik­ka elo­ku­van poh­ja­na ol­lut Car­ken no­vel­li The Sen­ti­nel on jo 60 vuot­ta van­ha. Keväällä 2008 kuol­lut Clar­ke ra­ken­si 1960-lu­vul­la elo­ku­vas­ta pä­tevän ro­maa­nin, ja myö­hem­min muu­ta­mia mie­len­kiin­toi­sia jat­ko-o­sia.
Kub­ric­kin roo­li oli tär­keä Clar­ken­kin ural­la, sillä oh­jaa­ja pys­tyi yh­distämään kor­kea­ta­soi­seen sci­fiin kaik­ki ais­tit. Nyt blu-rayn ai­ka­kau­te­na al­kaa jo tun­tua, että api­nan­ka­kan, ri­kin ja ot­so­nin voi­si jo mil­tei hais­taa.

Kuva

Kuva näytti jo DVD:nä erinomaiselta. BD on taas suorastaan häkellyttävän tarkka, ylimaallisen näyttävä. Ratkaisevan eron huomaa yksityiskohdista, avaruusalusten pinnoista ja ihmisten kasvonpiirteistä. Ainoastan vaikeimmissa pinnoissa, mm. avaruusalusten sisustuspinnoissa, näkyy hienon hienoa aliasing-eloa.

Ääni

Musiikki soi upeasti, eikä aiempien versioiden tökeröistä surround-sijoitteluista ole tietoakaan.

Ekstrat

Ekstroissa näyttelijäiden Keir Dullean ja Gary Lockwoodin kommenttiraita, 43+21+22+23+21+9+3+77 min. dokumentit ja traileri. Mukana on muun muassa ohjaajan yli tunnin radiohaastattelu. (PS)
13/10/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy