Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Gift - enne

The Gift 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2001Kesto: 112 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
1080p 1.78
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ve­ri kie­huu kuu­ma­na Yh­dys­val­to­jen syvässä etelässä missä on vain ajan ky­sy­mys en­nen kuin jo­ku päättää päivänsä.

Ve­ri kie­huu kuu­ma­na Yh­dys­val­to­jen syvässä etelässä missä on vain ajan ky­sy­mys en­nen kuin jo­ku päättää päivänsä. Lop­pu­tu­le­maan ei ehkä selvännä­kijää kai­va­ta, mut­ta sen si­jaan nä­kijän lah­jat tu­le­vat avuk­si kun syyl­listä et­sitään.
Ca­te Blanc­het te­kee vä­kevän roo­lin yh-äi­tinä, jos­ta on en­nus­ta­jan lah­jo­jen­sa an­sios­ta tul­lut ko­ko yh­teisön syr­jit­ty­jen huol­ta­ja. Vaa­ra tu­lee tässä mo­nes­sa muo­dos­sa — mitä us­kal­taa nähdä, missä vai­hees­sa she­rif­fi pitää vies­tin­tuo­jaa syyl­li­senä ja mitä ve­ri­teon to­del­li­nen te­kijä pitää suo­ta­va­na nä­kynä — mut­ta lo­pul­ta ve­ri vetää seu­raa­maan hok­sot­ti­mia. Blanc­het on epä­kii­tol­li­sen kli­sei­sessä roo­lis­saan vai­vat­to­man us­kot­ta­va toi­mi­ja, jon­ka puo­les­ta voi pelätä enemmän kuin ky­see­na­lais­taa. Muu­toin­kin näyt­te­lijä­kaar­ti on poik­keuk­sel­li­sen ni­mekäs ja osu­va.
E­lo­ku­va on saa­nut maail­mal­la jok­seen­kin kes­kin­ker­tai­sia ar­vioi­ta, mut­ta ku­ta­kuin­kin kaik­ki ovat yk­si­mie­li­siä A-luo­kan näyt­te­lijä­kaar­tis­ta. Blanc­hett on ve­toa­van vah­va ja kui­ten­kin pe­lo­kas pääo­sa, Kea­nu Ree­ves uh­kaa­va tä­ry­jyrä, Ka­tie Hol­mes hui­ken­te­le­va ri­kas tyttö, Hi­la­ry Swank us­kot­ta­va pot­kusäk­ki tällä ker­taa is­ku­jen vas­taa­not­ta­ja­na, Gio­van­ni Ri­bi­si hyvä oma­na säik­kynä it­senään ja Greg Kin­near he­vo­nen, jon­ka vä­riä saa ar­vail­la. Ta­ri­na on yk­sin­ker­tai­nen ja an­teek­si­pyy­te­lemättömän kli­sei­nen, mut­ta myös vä­keväs­ti vie­te­riltään avau­tu­va.

Kuva

Vakaa, mutta vaatimaton kuva on rajoittunut väritoistoltaan ja paikoin viitteellinen erottelukyvyltään. Parhaimmillaan jälki on painajaismaisen jäsentynyttä ja asiallisen tummasävyisellä ja silti kalpealla tavalla myös luontevaa. Toisto on ilmeikästä.

Ääni

Kapea-alainen, mutta luonteva ääniraita.

Ekstrat

Ekstraton. (IJ)
25/05/2023

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy