Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Taru sormusten herrasta - Sormuksen ritarit

Lord of the Rings - The Fellowship of the Ring 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2001Kesto: 178 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS ES 6.1 HD-MA
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 103438EAN: 6438044617061

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vuo­si­kym­me­net mah­dot­to­ma­na pro­jek­ti­na pi­det­ty suur­työ on suo­ra­vii­vai­nen su­kel­lus myyt­ti­seen maail­maan.

Vuo­si­kym­me­net mah­dot­to­ma­na pro­jek­ti­na pi­det­ty suur­työ on suo­ra­vii­vai­nen su­kel­lus myyt­ti­seen maail­maan. Sil­ti mu­kaan on saa­tu te­kijäl­le omi­nai­nen kie­li­pe­rin­tei­den sekä myyt­tien ja ee­pos­ten hen­ki.
Pian kym­me­nen vuo­den ta­kai­seen elo­ku­vaan voi liittää sa­mat hen­not moit­teet kuin en­si-il­lan­kin jäl­keen: se oli­si voi­nut kestää puo­li tun­tia kauem­min, jot­ta jän­nittävä Hau­ta­ke­ro-seik­kai­lu ja Tom Bom­ba­di­lin kes­kei­nen hah­mo oli­si­vat mah­tu­neet mu­kaan.
BD-ver­sio on osa pitkää jat­ku­moa, jo­ka al­koi poh­jois­mai­sis­ta ja kelt­tiläi­sistä myy­teistä. Niistä, jois­ta J.R.R. Tol­kien am­men­si aluk­si lap­sien­sa ja myö­hem­min Ink­links-ryhmän ilok­si ta­ri­noi­taan. Ka­le­va­la, Ed­da-ru­not, Beowulf ja Art­hur-myy­tit muok­kau­tui­vat hur­jak­si ra­ken­nel­mak­si, jo­hon ei tun­nu kylläs­tyvän.
Po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin iki­liik­ku­ja tu­li suo­ma­lai­sil­le tu­tuk­si 1960-lu­vun lo­pul­la mieltä kii­hot­ta­vis­ta nuo­ri­so­kir­ja­main­nin­nois­ta, kun­nes 1972 saa­tiin tri­lo­gian en­simmäi­nen osa suo­mek­si ja Lo­hikäär­me­vuo­ri he­ti perään. Ralph Bash­kin flop­pia­ni­maa­tio kerä­si vä­keä muu­ta­maa vuot­ta myö­hem­min ja José Or­ti­zin sar­ja­ku­va­ve­rio­ta luet­tiin in­nok­kaas­ti ja sa­mal­la har­mi­tel­len, kun ta­ri­na jäi puo­leenvä­liinsä.
Pe­ter Jack­son toi lo­pul­ta ko­ko ta­ri­nan ku­vik­si. Jo DVD-ver­sio oli ai­kan­sa odo­te­tuin juil­kai­su, sa­moin hie­man myö­hem­min tul­lut Ex­ten­ded-ver­sio. Sa­maa voi sa­noa nyt BD-ver­sios­ta. Ja sa­mal­la in­no­kuu­del­la odo­te­taan tu­le­vaa BD-Ex­ten­ded -lai­tos­ta ja uut­ta Ho­bit­ti-e­lo­ku­vaa. Eiköhän Sil­ma­ril­lion­kin vielä hyö­dyn­netä Tú­ri­nin ta­ri­nas­ta al­kaen. Sik­si vetä­viä ja mie­li­ku­vi­tus­ta kii­hot­ta­via ai­kuis­ten ja las­ten sa­tu­ja nämä ovat.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuvan ja äänen tarkkuus eroaa yllättävän selvästi aiemmasta DVD-laitoksesta. Jopa tekstityksen selkeyteen kiinnittää huomiota. Kaikki yksityskohdat piirtyvät aiempaa tarkemmin. mutta levollisesti. Ääniraita soi lämmöllä, pontevasti ja puhtaasti. Kahdella levyllä. Ekstroissa on yli 2 tuntia seurattavaa ja anti noudattaa DVD-latiosta: 17 min. dokumentti kirjoista, 21 min. elokuvan teosta, 42 min. Scifi-Channellin ohjelmaa. 15-osainen minikooste, Enyan musiikkivideo, tietokonepelin teosta 3 min., vilkaisu Two Towerin maailmaan 11 min., kolme traileria ja viisi tv-mainosta sekä Aragorn's Quest Game -tietokonepelin traileri. (PS)
09/04/2010
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy