Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Nalle Puhin elokuva – Uudet seikkailut Puolen hehtaarin metsässä

Winnie the Pooh 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2011Kesto: 60 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(3)
Sallittu kaikenikäisille. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 3 vuotta.
VET: 259555EAN: 8717418306243

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Nal­le Pu­hin uu­sin ani­maa­tioe­lo­ku­va on­nis­tuu ih­meen hy­vin, vaik­ka jat­ko-o­sia on ta­ka­na jo lee­gio.

Nal­le Pu­hin uu­sin ani­maa­tioe­lo­ku­va on­nis­tuu ih­meen hy­vin, vaik­ka jat­ko-o­sia on ta­ka­na jo lee­gio. Nyt ky­seessä on kun­non bud­je­tuil­la to­teu­tet­tu ja haus­kas­ti kir­joi­tet­tu seik­kai­lu.
Pu­hin fi­lo­so­fia on tun­ne­tus­ti tär­keää. Nyt se pei­lau­tuu vas­ta­pai­no­na ny­kypäiväl­le omi­nai­sel­le jat­ku­val­le ki­sal­le ja kil­pai­lul­le. Sa­ma tar­ve se­littää muun muas­sa muu­mien, Fin­ger­po­rin sekä Vii­vi & Wag­ne­rin jat­ku­van suo­sion. Elo­ku­vas­sa kai­va­taan lisää täl­lais­ta naii­vis­mia ko­van ra­han tuo­tan­nois­sa. Län­si­mais­ta Ba­by­lo­nia vas­tus­te­taan enemmän­kin tai­de-e­lo­ku­vas­sa. Tämän ta­kia on hie­noa, että las­te­ne­lo­ku­vas­sa osa­taan ter­veitä ar­vo­ja: lais­kot­te­lua työn vas­ta­pai­no­na, tois­ten hem­mot­te­lua ja to­del­lis­ta ystä­vyyttä.
Me­noa­kin riittää. Var­sin­kin Tik­ru on ai­ka­moi­ses­sa vauh­dis­sa.
Kääntö­puo­lel­la on se, et­tei tässä juu­ri mitään uut­ta ole. Pie­net kat­so­jat kui­ten­kin pitävät uu­sis­ta, tuo­reis­ta seik­kai­luis­ta.
Te­kijät ovat haus­kas­ti hyö­dyntä­neet me­ta­ta­soa. Kat­so­jal­le ker­ro­taan poik­keuk­sel­li­sen suo­raan se, että ky­se on pik­ku­po­jan mie­li­ku­vi­tuk­ses­ta, jos­sa las­ten­huo­neen peh­moeläi­met al­ka­vat elää omaa elämäänsä. Toi­nen me­ta­ta­so kun­nioit­taa A.A. Mill­nen luo­maa kir­jal­lis­ta poh­jaa, kun kir­jo­jen si­vut ja kir­jai­met tu­le­vat osak­si toi­min­taa.
Laa­du­kas ku­va ja ää­ni­rai­ta. Ekst­rois­sa vii­si pois­tet­tua koh­taus­ta (12 min.) ja ly­hy­te­lo­ku­va Nes­sien ta­ru (T­he Bal­lad of Nes­sie/5 min.) Väärä BD-kes­to ta­ka­kan­nes­sa. (PS)
15/03/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy