Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Shorta

Enforcement 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2020Kesto: 107 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
1080p 2.39
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5709165086526

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tans­ka­lais­ten ”T­rai­ning Day” seu­raa kah­ta je­pa­ria ro­tu­mel­la­kan ky­te’essä ympä­rillä.

Tans­ka­lais­ten ”T­rai­ning Day” seu­raa kah­ta je­pa­ria ro­tu­mel­la­kan ky­te’essä ympä­rillä. Rou­hean vähäe­lei­nen ja ka­dul­ta mais­tu­va toi­min­tad­raa­ma ta­pai­lee Den­zel Was­hing­to­nin ee­pok­sen el­keitä, mut­ta nyt sym­pa­tiat ovat tiu­kas­sa. Kaik­ki toi­mi­jat gangs­te­reis­ta po­lii­sei­hin ja sen­saa­tio­ha­kui­siin jour­na­lis­tei­hin löytävät it­sensä sa­mas­ta te­ho­se­koit­ti­mes­ta, ja kai­kil­la ku­tit­taa sil­ti sor­mea pai­naa kyt­kintä. Ero näi­den ryh­mien vä­lillä on elo­ku­vas­sa vir­kistävän ka­pea, var­sin­kin kun po­lii­sit me­nettävät uni­vor­mun­sa, mut­ta ad­re­na­lii­nin imu ei lo­pul­ta kui­ten­kaan si­loi­ta ta­ri­nan ke­veyttä.
Yh­dys­val­to­jen vii­meai­kai­sis­ta kä­sittämättö­mistä ta­pah­tu­mis­ta, Geor­ge Floyd mu­kaan lu­kien, lisä­kai­ku­ja ot­ta­va elo­ku­va on pu­re­va ku­vaus konf­lik­tin silmästä. Viat­to­mat osa­puo­let ovat tässä vä­hissä, mut­ta ku­kaan osal­li­sis­ta ei an­sait­se osaan­sa. Lop­pu­tu­los on klas­si­sel­ta länkkä­riltä mais­tu­va lo­ru, jo­ka on siir­ty­nyt ver­rat­tain ve­toa­vas­ti ny­kypäivään. Tai­val me­nee kui­ten­kin aut­ta­mat­ta pitkäk­si.

Kuva, ääni & ekstrat

Hiottu audiovisuaalinen kuosi on rouhea, avara ja kaikkea muuta kuin studiossa kuvattu. Kuva jää hieman tukkoiseksi, mutta rakeinen ja väritoistoltaan äkkijyrkkä ja silti yhä luonteva ilme sopii tarinaan. Ääniraita pitää dialogin elämänlankanaan, mutta virittelee tämän alla napakasti kärjistyvän konfliktin tunnelmaa. Ekstraton. (IJ)
02/06/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy