Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Deliverance

Syvä joki 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1972Kesto: 109 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
Anamorfinen 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895228937

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tämä ei ole eräi­ly­mai­nos.

Tämä ei ole eräi­ly­mai­nos. Neljä kau­pun­ki­lais­ta läh­tee las­ke­maan jo­kea vii­mei­sen ker­ran en­nen kuin se jää pa­don al­le. Lä­hes­tyvä ai­ka­ra­ja ja sitä myö­ten uh­kaa­va ve­si­mas­sa on ne­li­kon mur­heis­ta pie­nin kun Ame­ri­kan ra­ja­seu­tu­ja tun­tuu asut­ta­van to­del­li­nen sisä­siit­tois­ten vil­lien yh­dys­kun­ta.
Erä­jor­ma nä­ki­si tämän var­mas­ti mo­der­nin yh­teis­kun­nan kenttäoi­keu­te­na, jos­sa kau­pun­ki­lais­ten lo­giik­ka on hu­kas­sa vii­da­kon la­kien edessä. Luon­nos­ta vie­raan­tu­neen kat­so­jan ai­vo­so­lut puo­les­taan ovat alun kal­ja­kel­lun­ta-ai­heis­ten mai­nos­ku­vien hä­vit­tyä niin pa­has­ti epä­mu­ka­vuu­sa­lueel­la, että ta­ri­na tun­tuu enemmän pai­na­jai­sel­ta kuin sel­viy­ty­mis­tais­te­lul­ta. Ky­se lie­nee kui­ten­kin ih­mi­sen ja luon­non vä­li­sestä kamp­pai­lus­ta, jos­sa joen voi pa­do­ta ja kos­ken las­kea, mut­ta vil­li raa­ka­lais­mai­suus ei sil­ti pe­sey­dy kos­kaan täy­sin pois.
Pis­kui­sel­la 2 mil­joo­nan bud­je­til­la to­teutt­tu elo­ku­va oli lip­pu­luu­kul­la hui­kea me­nes­tys 46 mil­joo­nan tu­loil­laan ja sekä Os­car- että Gol­den Glo­be -eh­dok­kuuk­sia sa­te­li yh­teensä 8 kap­pa­let­ta. Voi­tot jäivät saa­vut­ta­mat­ta, mut­ta tai­val on kiin­nos­ta­va ja lop­pu­rat­kai­sun jättämä epäi­lys ta­pah­tu­mien oi­keas­ta laa­dus­ta — ku­ka oi­keas­taan uh­ka­si ketä­kin — omin­ta­kei­nen. Myös ai­koi­naan ko­hua herättä­nyt so­do­mia-koh­taus toi­mii ta­pah­tu­ma­ket­jun erään­lai­se­na al­ku­sysäyk­senä us­kot­ta­vas­ti. TV-puo­lel­ta tämän myötä elo­ku­viin pin­nistä­neel­le Burt Rey­nold­sil­le tämä oli kai­vat­tu ka­ta­pult­ti val­ko­kan­kaal­le — mi­hin näh­den on jok­seen­kin hu­vit­ta­vaa, että mies viettää ison osan tämän kes­tos­ta ka­jaa­kin poh­jal­la.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu tässä myös she­rif­fiä näyt­te­levän Ja­mes Dic­keyn sa­man­ni­mi­seen ro­maa­niin (1970).

Kuva

Näytti ja näyttävä kuva pysyy läpensä skarppina ja väritoistoltaan elokuvamaisen parinoituna. Vesi kuohuu ja rannoilta erottuu useampi kuin yksi vihreän sävy, ja kokonaisuuden ylle laskettu länkkäripatina on tunnelmallinen. Muutamaa kuvausvaiheessa pehmeäksi jäänyttä otosta, joita ei montaa ole, ja kahden trikkikuvan karkeahkoa saumaa lukuun ottamatta jälki näyttää suorastaan upealta.

Ääni

Puhtaan siisti ääniraita kuulostaa toisinaan hitusen ohuelta dialoginsa osalta, mutta ei enempää kuin ikä huomioiden sallittakoon. Tehostemaailma on hyvin hallinnassa ja alun banjonumerossa on tenhoa. Myös tilakuva on etualalla yllättävän vetreä.

Ekstrat

Upeissa ekstroissa ohjaajan kommenttiraita, traileri, erinomainen kooste pääosan nelikosta muistelemassa 40 vuotta myöhemmin (30 min.) ja viisi koostetta elokuvan synnystä (yht. 65 min.). Ekstrat ovat täynnä mielenkiintoisia yksityiskohtia elokuvan syntytaipaleelta, ja erityisen hauskaa on kuulla niiden myötä ainakin viisi eri versioita joitakin tapahtumista ja arvailla missä totuus kulki. (IJ)
23/08/2021

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy