Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Kuninkaan puhe

The King’s Speech 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2010Kesto: 114 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: DTS-ES6.1
 
Ikäraja:
(3)
Sallittu kaikenikäisille. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 3 vuotta.
VET: 251536EAN: 6438044299052

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Os­car-­mit­telöissä pat­sai­ta roh­mun­nut brit­tie­lo­ku­va an­sait­see mai­neen­sa.

Os­car-mit­telöissä pat­sai­ta roh­mun­nut brit­tie­lo­ku­va an­sait­see mai­neen­sa. Sen se te­kee yh­distämällä so­tien vä­li­sen his­to­rian, ku­nin­kaal­li­sen elämän mie­lettö­myy­den ja eri­lai­suu­den ta­val­li­sen ih­mi­sen elämään, jo­ta tässä edus­taa terävä än­ky­tys­te­ra­peut­ti, aut­ra­lia­lai­nen Lio­nel Lo­gue (Geoff­rey Rush).
Tämä on kreik­ka­lai­nen myyt­ti tai Sha­kes­pea­ren näy­telmä sillä ero­tuk­sel­la, että ta­ri­na pe­rus­tuu ai­na­kin pää­piir­teittäin to­del­li­suu­teen.
Mac­hoisä Yrjö V:n (Mic­hael Gam­bon) po­jat rea­goi­vat omal­la ta­val­laan. Edward VIII (Guy Pear­ce) luo­puu kruu­nus­ta ame­rik­ka­lais­hei­tu­kan ta­kia ja ve­li kär­sii än­ky­tyk­sestä. Vas­ta­ha­koi­nen ku­nin­gas Yrjö VI (Co­lin Firth) jou­tuu tiu­kan pai­kan eteen, kun kan­sa kai­paa ku­nin­kaan pu­het­ta nat­si-Sak­san kans­sa käytävää puo­lus­tus­so­taa in­noit­ta­maan. Ra­dio oli pe­rin mer­kittävä me­dia tähän ai­kaan.
Y­leispä­tevää in­hi­mil­li­syyttä tu­kee upea, brit­tiläi­nen näyt­te­lijän­työ. He­le­na Bon­ham-Car­ter saa pitkästä ai­kaa sym­paat­ti­sen roo­lin kan­san ra­kas­ta­ma­na ku­nin­kaan vai­mo­na, tu­le­va ku­nin­ga­taräi­ti Eli­sa­bet­hi­na, jo­ka tai­si ol­la ai­noa ra­kas­tet­ta­va­na pitämä­ni ku­nin­kaal­li­nen. Elo­ku­va va­lot­taa hä­nen per­soo­naan­sa mie­len­kiin­toi­ses­ti.
Kai­ken kaik­kiaan elo­ku­va ei voi ol­la ko­vin huo­no, jos siitä voi­vat pitää sekä ro­ja­lis­tit että par­la­men­ta­ris­mia ko­ros­ta­vat.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva on selvästi huonommin erottelevampi kuin BD-versiossa. Ääniraita ääniaiheisessa elokuvassa toimii, mutta ei ehkä ole yhtä luova kuin 6.1 antaisi odottaa. Ekstroissa kommenttiraita ja 49 min. dokumentit. (PS)
20/07/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy