Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Ihmemaa Oz – The Wizard of Oz

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1939Kesto: 98 minuuttia
Julkaisija: SandrewKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew) ellei toisin mainita.

Elokuva

L. Frank Bau­min Oz-­kir­jat ovat ai­ka pitkäl­le ang­lo­sak­sis­ta pe­rin­nettä, kun poh­jois­mais­sa on enemmän luet­tu eu­roop­pa­lai­sia klas­si­koi­ta H.C. An­der­se­nia, Grim­min vel­jek­siä, Ast­rid Lindg­re­niä ja To­ve Jans­so­nia.

L. Frank Bau­min Oz-kir­jat ovat ai­ka pitkäl­le ang­lo­sak­sis­ta pe­rin­nettä, kun poh­jois­mais­sa on enemmän luet­tu eu­roop­pa­lai­sia klas­si­koi­ta H.C. An­der­se­nia, Grim­min vel­jek­siä, Ast­rid Lindg­re­niä ja To­ve Jans­so­nia. Ozin ta­ri­nat saat­ta­vat ol­la suo­ma­lais­lap­sil­le ai­ka tun­te­mat­to­mia, mut­ta juu­ri sik­si kan­nat­taa tämä ko­kea. Ame­rik­ka­lai­seen mu­si­kaa­li- ja vau­de­vil­le­pe­rin­tee­seen poh­jaa­vaan il­mai­suun pitää to­tu­tel­la. Mai­nioi­ta hah­mo­ja, var­sin­kin pe­lo­kas lei­jo­na on yk­si kaik­kien ai­ko­jen par­hais­ta. Hah­moil­ta puut­tu­vat sydän, roh­keus, ai­vot ja ko­ti. Mat­kan var­rel­la ne löy­tyvät omas­ta ta­kaa. Har­vi­nai­sen jär­kevä ai­he­pii­ri jenk­kie­lo­ku­vak­si.
Täl­le huip­pu­le­vyl­le täy­tyy lyödä kan­nat kol­me ker­taa yh­teen! Täy­sin res­tau­roi­tu ku­va. Elo­ku­va al­kaa mus­ta­val­koi­se­na, mut­ta au­keaa Ozis­sa vä­rei­hin, mikä oli hui­kea te­ho­kei­no 1930-lu­vun lo­pul­la. Al­kuai­ko­jen pas­tel­livä­rejä, mut­ta nup­pi­neu­lan tark­ka ku­va. Uu­del­leen­mas­te­roi­tu 5.1-ää­ni tuo lisäsä­vyjä mu­siik­kiin. Mah­ta­via lau­lu­ja, mm. ”­So­mew­he­re Over the Rain­bow”. Ekst­rois­sa An­ge­la Lans­bu­ryn juon­ta­ma 25-lu­kui­nen do­ku­ment­ti Ih­me­maa Oz: elo­ku­vak­las­si­kon syn­ty, neljä trai­le­ria vuo­sil­ta 1939, 1949, 1970 ja 1998, vii­si pois­tet­tua koh­taus­ta osin still-ku­vil­la ja ää­nellä, luon­nok­sia, sto­ry­boar­de­ja, pu­vus­tus­ta, still-ku­via, eri­kois­te­hos­te-s­til­lejä, ”­Ha­rold Ar­ten Ho­me Mo­vies”, näyt­teitä aiem­mis­ta mykkä­ver­siois­ta ja ani­maa­tios­ta sekä lo­pul­ta Elämää Ozin jäl­keen -do­ku­ment­ti. Hie­no, avat­ta­va clip-kan­si.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy