Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
SkyShowtime

The Offer - kausi 1

Elokuva:

Tekniset tiedot

Formaatti: SkyShowtime
 
Vuosi: 2022Kesto: 10 x 50 minuuttia
Julkaisija: Paramount 
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Yh­den kau­den mit­tai­nen se­lon­te­ko Kum­mi­setä-e­lo­ku­van syn­nystä pe­rus­tuu tuot­ta­ja Al Rud­dyn muis­tel­miin.

Yh­den kau­den mit­tai­nen se­lon­te­ko Kum­mi­setä-e­lo­ku­van syn­nystä pe­rus­tuu tuot­ta­ja Al Rud­dyn muis­tel­miin. Le­gen­daa­ri­sen elo­ku­van syn­ty­ta­ri­nas­ta ei it­sestäänkään puu­tu le­gen­dan ai­nek­sia, sillä elo­ku­van tai­val oli kaik­kea muu­ta kuin kul­lal­la si­lo­tet­tu.
Kym­me­nen jak­son kaut­ta avau­tu­va tai­val on jo­kais­ta se­kun­tia myö­ten hämmäs­tyttävä, ihas­tut­ta­va ja niin us­ko­ma­ton, että ta­ri­naa pitää se­pit­teenä. Ehkä Hol­lywoo­dis­sa ar­ki on elämää suu­rem­paa, eikä ko­ko­nai­suut­ta ai­na­kaan voi­si ker­toa eläväm­min kuin tässä. Kun­nia­main­ni­nan an­sait­se­vat myös näyt­te­lijä, jot­ka upei­den suo­ri­tus­ten ohel­la myös näyttävät hä­kel­lyttäväs­ti esi­ku­vil­taan.
Sar­ja on saa­nut jok­seen­kin kes­kin­ker­tai­sia ja huo­no­ja ar­vioi­ta maail­mal­la. Ta­ri­naa on muun muas­sa kri­tii­keissä pi­det­ty tur­han pol­vei­le­va­na. Tätä syytöstä on vai­kea niellä sillä jos mat­kan var­rel­la to­del­la­kin sat­tui ja ta­pah­tui, ku­ten ti­lan­ne vai­kut­taa ol­leen, niin mik­si tämä pitäi­si ve­sittää muu­ta­mak­si pää­konf­lik­tik­si? Pa­ra­moun­tin tuol­loi­sen po­mon Ro­bert Evan­sin ja tuot­ta­jak­si su­kel­ta­neen Al Rud­dyn ta­ri­nan kaut­ta avau­tu­va, mut­ta kaik­ki kes­kei­set nik­ka­rit muis­ta­va tai­val on li­ki­main niin kou­kut­ta­vaa seu­rat­ta­vaa kuin Kum­mi­setä-e­lo­ku­vien fa­ni voi löytäää.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva on vakaa, värikylläinen ja rikkaan periodisukottava. Ääniraita elää dialoginsa kautta, mutta tylsäksi tätä ei käy väittäminen kuin vertailussa katastrofispektaakkeliin. Tässä katastrofi pysyy aina käden mitan päässä, mutta historian lehtien havinan voi aistia jokaisella solulla ja tarinan sensaatiomaisuudessa elää vaivatta mukana. (IJ)
19/09/2023

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy