Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

In The Heart Of The Sea

Kamppailu merta vastaan 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 122 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895390702

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Her­man Mel­vil­len ro­maa­ni Mo­by-­Dick on nous­sut ylei­seen tie­toi­suu­teen maa­ni­sen pak­ko­miel­teen ku­vauk­se­na.

Her­man Mel­vil­len ro­maa­ni Mo­by-Dick (1851, suo­mek­si Mo­by Dick eli val­koi­nen va­las 1956) on nous­sut ylei­seen tie­toi­suu­teen maa­ni­sen pak­ko­miel­teen ku­vauk­se­na. Hyvä koh­taa pa­han, mut­ta sa­mal­la pie­ni ih­mi­nen uh­maa Ju­ma­laa. On­kin si­ten yllä­tys, kuin­ka Mel­vil­len kuu­le­maan to­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va ro­maa­ni ja elo­ku­va eivät oi­keas­taan ku­vaa ai­na­kaan pääai­hee­naan ky­seistä psy­ko­lo­gis­ta di­lem­maa. Ei, vaan enemmän­kin ky­se on ih­mi­sen sel­viy­ty­mi­sestä luon­non ar­moil­la.
Ta­ri­na ker­too va­laan­pyyn­tia­lus Es­se­xin mie­histöstä, jo­ka jou­tuu vuon­na 1820 val­ta­van va­laan ah­dis­te­le­mak­si. Kel­ta­nok­ka kap­tee­ni ja ko­ke­nut perä­mies ovat so­siaa­li­ses­ti ja am­ma­til­li­ses­ti tois­ten­sa vas­ta­koh­dat, mikä on en­simmäi­nen uh­ka ko­ko hank­keel­le. Ron Howar­din elo­ku­van suu­rin an­sio on siinä, et­tei ase­tel­maa ku­va­ta ko­vin mus­ta­val­koi­ses­ti. Tie­tyn­lai­nen rea­lis­mi on jo­pa poik­kea­vaa yh­dys­val­ta­lai­ses­sa ny­kye­lo­ku­vas­sa.
Neljästä täh­destä kui­ten­kin jäädään huo­non pääo­sa­va­lin­nan vuok­si. Ch­ris Hem­sworth ei epäon­nis­tu, mut­ta jo­ten­kin hä­nen roo­lin­sa su­per­san­ka­ri Tho­ri­na tun­kee pääl­le kat­so­jan ali­ta­jun­nas­sa. Ehkäpä hän on liian per­soo­na­ton näyt­te­lijä ol­lak­seen us­kot­ta­va mie­histön ka­ris­mal­laan val­loit­ta­nut me­ri­kar­hu.
Myös al­ku­puo­len ve­de­na­lai­set koh­tauk­set tun­tu­vat luon­not­to­mil­ta, mut­ta me­no pa­ra­nee ku­nin­gas­va­laan al­kaes­sa do­mi­noi­da toi­min­taa.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva. Ääniraita soi aihepiirin vaatimusten mukaisella dynamiikalla. Mukana on mahdollisuus digi-kopioon. Ekstroihin on tallennettu 83 min. dokumentit ja peräti 36 min. poistettuja sekä 7 min. pidennettyjä kohtauksia. (PS)
25/04/2016
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy