Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

The Autopsy of Jane Doe

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 86 minuuttia
Julkaisija: Night Visions 2016 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Night Visions 2016) ellei toisin mainita.

Elokuva

S­he­rif­fi Bur­ke toi­mit­taa nuo­ren nai­sen ruu­mis­huo­neel­le.

S­he­rif­fi Bur­ke toi­mit­taa nuo­ren nai­sen ruu­mis­huo­neel­le. Tun­nis­ta­ma­ton tyttö on kai­vet­tu esiin ta­lon pe­rus­tuk­sis­ta, ul­koi­sia syitä kuo­le­maan ei pal­jaal­ta var­ta­lol­ta ha­vait­se. Elan­nok­seen ruu­mii­ta avaa­vat ja polt­ta­vat To­ny ja Aus­tin Til­den, isä ja poi­ka, tart­tu­vat toi­meen. She­rif­fi on huo­lis­saan kylässä ta­pah­tu­neis­ta pe­rus­teet­to­mis­ta ve­ri­teois­ta, pel­ko oman työ­pai­kan puo­les­ta on ai­heel­li­nen, kii­re si­sus­ka­lu­jen tut­ki­mi­seen val­tai­sa. Hom­miin ryh­dytään yötä vas­ten.
Nei­to seläl­leen, veit­set leväl­leen. Tut­kin­ta voi al­kaa. Skal­pel­lin hei­lues­sa, pai­kal­lis­ra­dion uh­kaa­vas­sa rä­tinässä ope­roi­val­le kak­si­kol­le sel­ke­nee var­sin pi­kai­ses­ti, että tun­te­mat­to­maan ruu­mii­seen liit­tyy jo­tain lää­ke­tie­teel­le se­littämätöntä.
Kah­den lois­ta­van näyt­te­lijän elo­ku­va ko­hoaa par­haim­mil­laan per­he­suh­tei­ta pur­ka­vak­si isän ja po­jan (B­rian Cox ja Emi­le Hirsch) vä­li­sek­si ka­ma­rid­raa­mak­si. Äi­distä ja vai­mos­ta muis­tut­ta­va viat­to­mal­ta näyttävä nai­nen pa­laut­taa mie­het men­nee­seen. Ka­me­ra to­dis­taa lä­hietäi­syy­deltä in­ten­sii­vi­sen val­ko­kan­gas­työs­ken­te­lyn prii­maa.
Vah­vas­ti rea­lis­ti­sen draa­man, kos­ke­tel­ta­vis­sa ole­van jän­ni­tyk­sen ai­hios­ta start­taa­va The Au­top­sy of Ja­ne Doe on lo­pul­ta rou­hea tyy­li­la­ji­seik­kai­lu. Se pe­lot­te­lee au­kea­vil­la luu­kuil­la, uko­nil­mal­la, kuol­leil­la eläi­millä ja yllä­tys­vie­rail­la, mut­ta osaa häm­mentää oi­keal­la­kin kau­hal­la, ol­len mu­ka­vas­ti kah­leis­ta va­paa.
Nor­ja­lai­soh­jaa­ja And­re Öv­re­da­lin (T­roll­hun­ter) Ame­ri­kan-e­si­koi­nen le­viää kan­kaal­le Night Vi­sions Back to Ba­sics 3016 -fes­ti­vaa­leil­la mar­ras­kuus­sa 2016. (VA)
16/11/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy