Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Ihmisen pojat

Children of Men 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2006Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: Nordisk FilmKuva:
Anamorfinen 1.84
Ääniraita: Dolby Digital 5,1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 203744EAN: 6420201171820

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vuo­si on 2027, eikä ih­mis­kun­nal­la me­ne hy­vin.

Vuo­si on 2027, eikä ih­mis­kun­nal­la me­ne hy­vin. Vain Iso-B­ri­tan­nia on pys­ty­nyt säi­lyttämään jol­ti­sen inf­rast­ruk­tuu­rin, kun muual­la pa­ko­lais­lau­mat ovat ot­ta­neet val­lan. Tämä ei ole on­gel­mis­ta pa­hin, sillä yhtään las­ta ei ole syn­ty­nyt 18 vuo­teen.
Dalg­lish-dek­ka­reis­taan tun­net­tu kir­jai­li­ja­tar P.D. Ja­mes jul­kai­si apo­ka­lyp­ti­sen sci­fi-ro­maa­nin­sa Ih­mi­sen po­jat jo vuon­na 1992, mut­ta al­ku­peräis­teos­ta saa­ti suo­men­nos­ta tun­te­mat­ta on han­ka­la sa­noa, kuin­ka oi­keaan osu­via hä­nen aa­tok­sen­sa oli­vat, ja kuin­ka pal­jon oh­jaa­ja ja kä­si­kir­joit­ta­ja pys­tyivät lisäämään elo­ku­va­ver­sioon viit­teitä pa­ko­lai­son­gel­mas­ta, Ira­kin so­das­ta, il­mas­ton muu­tok­sis­ta ja nou­se­vas­ta to­ta­li­ta­ris­mis­ta. En­simmäi­nen Cro-Mag­no­nin ih­mi­nen oli luul­ta­vas­ti mus­ta, jo­ten ih­mis­kun­nan uu­si tu­le­vai­suus läh­tee al­ku­pis­teestään. Jee­sus-myyt­ti­kin saa osan­sa.
Laa­duk­kais­ta oh­jauk­sis­taan tun­net­tu mek­si­ko­lai­nen Al­fon­so Cuaròn on­nis­tuu li­ki mah­dot­to­mas­sa ja tar­kas­te­lee mo­raa­li­sia on­gel­mia osa­puo­lia hi­ve­lemättä ja toi­min­taa unoh­ta­mat­ta. Muu­ta­mat avain­koh­tauk­set nos­ta­vat tun­teet pin­taan li­ki en­nen nä­kemättömällä ta­val­la.

Kuva, ääni & ekstrat

Rosoisella kuvalla luodaan autenttista realismia, mutta on mukaan eksynyt hieman aliasing-välkyntääkin. Ääniraita (DD5.1) ei ehkä luo paljon tilaa, mutta sitäkin enemmän tunnelmaa. Levy on ekstraton. (PS)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy