Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The Escape Artist

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2014Kesto: 87 + 87 minuuttia
Julkaisija: AtlanticKuva:
Anamorfinen 1.77
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6 438194 089619

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Atlantic) ellei toisin mainita.

Elokuva

A­sia­na­ja­ja Will Bur­ton tun­ne­taan am­ma­til­li­sis­sa pii­reissä kor­keas­ta on­nis­tu­misp­ro­sen­tis­taan.

A­sia­na­ja­ja Will Bur­ton tun­ne­taan am­ma­til­li­sis­sa pii­reissä kor­keas­ta on­nis­tu­misp­ro­sen­tis­taan. Tyy­li­pis­teitä ei liiemmäl­ti jae­ta. Asiak­kaat va­pau­tu­vat syyt­teistä. Ju­ri­dii­kas­sa vain lop­pu­tu­los mer­kit­see.
Työn näennäi­sestä on­nis­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta jo­ku on ai­na tyy­tymätön. Tämän asia­kas­tyy­tymättö­myy­den vuok­si Bur­to­nin per­heessä työ ja va­paa-ai­ka se­koit­tu­vat epä­miel­lyttä­vissä mää­rin.
Kah­teen pitkään epi­so­diin jaet­tu jännä­ri on taat­tua BBC-laa­tua. Jän­ni­tys säi­lyy ko­ko kol­me­tun­ti­sen ajan, jo­pa yllä­tyk­sel­li­siä sy­vyyk­siä il­mentäen. Psy­ko­lo­gi­sen kau­hun pel­ko­ker­roin on kor­keal­le vi­ri­tet­ty. Kä­si­kir­joi­tuk­seen up­poaa usei­ta oi­val­ta­via väläyk­siä. Si­vus­sa ku­va­taan kieh­to­val­la ta­val­la ju­ris­tien kes­kenäistä val­ta­tais­te­lua.
Da­vid Ten­nant esit­te­lee asia­na­ja­ja Will Bur­to­nin kaik­ki puo­let. Va­kuut­ta­va, räis­kyväk­si yl­tyvä ulo­san­ti toi­mii kul­mik­kaan ul­ko­muo­don rin­nal­la. La­ki­mies­ten ko­lon­nan asioin­ti mul­ti­po­laa­ri­sel­ta vai­kut­ta­van Liam Foy­len (kel­mei­levä To­by Keb­bell) kans­sa on oh­jat­tu ää­rimmäi­sellä herk­kyy­dellä.
Ve­ri­sen vää­ryy­den ja epäoi­keu­den­mu­kai­suu­den hyväk­syntä nou­see ny­kyi­sessä true cri­me -te­le­vi­sioa­jas­sam­me esiin jat­ku­vas­ti. The Es­ca­pe Ar­tist ruo­tii näitä tun­ne­ti­lo­ja ve­res­li­hal­le as­ti. Syyl­li­syy­den ja syyttö­myy­den eri­lai­sia muo­to­ja tul­ki­taan la­ki­tu­vas­sa ja lo­pul­ta sen ul­ko­puo­lel­la­kin. On­ko pelkästään am­mat­ti­mai­nen suh­tau­tu­mi­nen il­man in­hi­mil­li­syy­den pi­sa­raa edes mah­dol­lis­ta?

Kuva, ääni & ekstrat

Kohtuullisen laadukas, tyylikäs kuva. Iso-Britannia esittäytyy omimmillaan, väriskaala välittyy. Ääniraita toistuu maukkaasti. Ei ekstroja. Yleisradiomme on esittänyt sarjaa ohjelmistossaan nimellä Pahan vanki. (VA)
25/01/2020

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy