Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

American Beauty

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2000Kesto: 122 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7332431038172

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vii­dellä Os­ca­ril­la pal­kit­tu tut­kiel­ma odo­tus­ten tu­kah­dut­ta­vas­ta voi­mas­ta ja nii­den ikeen al­ta va­pau­tu­mi­ses­ta on yk­si omi­tui­sim­mis­ta mainst­ream-e­lo­ku­vis­ta ikinä.

Vii­dellä Os­ca­ril­la pal­kit­tu tut­kiel­ma odo­tus­ten tu­kah­dut­ta­vas­ta voi­mas­ta ja nii­den ikeen al­ta va­pau­tu­mi­ses­ta on yk­si omi­tui­sim­mis­ta mainst­ream-e­lo­ku­vis­ta ikinä. Oh­jaa­ja Sam Men­des te­kee näennäi­ses­ti mo­der­nia ver­sio­ta Lo­li­tas­ta, mut­ta Ke­vin Spa­ceyn ja Me­na Su­va­rin vä­li­sestä ki­pinöin­nistä al­ka­vas­sa ket­ju­reak­tios­sa on ky­se pal­jon enemmästä kuin vain vik­to­riaa­ni­sen ai­ka­kau­den ih­mis­suh­de­per­ver­sios­ta. Ta­bun rik­ko­mis­ta käy­tetään elo­ku­vas­sa kuin mou­ka­ri­na ar­jen ah­di­tuk­sen mur­ta­mi­ses­sa, kei­no­na pa­kot­taa rai­lo­ja kaik­kien hah­mo­jen fa­saa­dei­hin.
O­ma­peräi­nen, omin­ta­kei­sen ja us­kot­ta­val­la ta­val­la haus­ka draa­ma ta­sa­pai­noi­lee hie­nos­ti ilon ja su­run vä­lillä, vaik­ka en­simmäi­nen tun­tuu­kin lä­hes ai­na ole­van va­nee­rin ohut­ta. Lo­pul­ta pi­hal­la tun­tu­vat ole­van kaik­ki pait­si nuo­ri­pa­ri — ja ehkä per­heen isä, jo­ka yrittää mur­tau­tua ä­lyttö­myy­den kuo­res­ta lä­pi. Men­de­sin myö­hempään osin sa­maa ai­he­pii­riä kä­sit­te­levään "Re­vo­lu­tio­na­ry Road":iin näh­den me­no on tässä vielä pidättäy­tyväistä — tässä tai­pu­mus on nähdä asian mie­lettö­myys vielä en­nem­min hu­mo­ris­ti­se­na kuin mu­ser­ta­va­na.
Vir­heettömäs­ti ku­dot­tu elo­ku­va ei ra­ken­nu vain yh­den tai kah­den näyt­te­lijän va­raan, mut­ta sil­ti Ke­vin Spa­ceyn ja An­net­te Ben­nin­gin kylmä­kis­koi­ses­sa aviokärhämöin­nissä on jo­ta­kin ko­ko elo­ku­vaa kan­nat­te­le­vaa tai­kaa.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva näyttää oikein hyvältä, varsinkin jos on valmis hyväksymään, että pieni rakeisuus taitaa kuuluua elokuvan ilmeeseen. Hallittu kuva pitää pyjaman ruudut aisoissa ja unijaksot eteerisinä, mihin ilmeisesti kuuluu näissä kohtauksissa myös aavistuksen harmaan suuntaan taipuva mustan taso. Paikoin kuvan hahmojen ympärillä on myös havaittavissa lievää reunaterävöityksestä johtuvaa haloaa, ainakin suurella kankaalla katseltuna. Anti on selkeästi parempaa kuin vanhalla DVD:llä, monin paikoin näyttävän suurella marginaalilla, mutta kokonaisuutena jälki ei kuitenkaan oikeuta teräväpiirron kuninkuusluokkaan. Äänipuolella häviötön DTS-HD Master Audio toistaa taianomaisen musiikkiradan soljuvasti ja dialogin vakaasti ja puhtaasti. Yllättäen levy on ekstraton, vaikka DVD:llä saatiin aikoinaan nauttia varsin kattavasta kattauksesta. (IJ)
29/06/2012

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy