Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Pihalla

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2009Kesto: 89 minuuttia
Julkaisija: SandrewKuva:
Anamorfinen 2.00*
Ääniraita: DTS
 
Ikäraja:
VET: A-56992EAN: 6415750054205

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ko­ti­mai­nen ro­mant­ti­nen draa­ma­ko­me­dia, jon­ka pääo­sas­sa on Mik­ko Lep­pi­lam­pi: työstähän tämä käy.

Ko­ti­mai­nen ro­mant­ti­nen draa­ma­ko­me­dia, jon­ka pääo­sas­sa on Mik­ko Lep­pi­lam­pi: työstähän tämä käy.
Pi­hal­la on kui­ten­kin en­nak­ko-o­do­tuk­sien­sa vas­tai­ses­ti ai­van mu­ka­va ko­ke­mus, sillä se raot­taa ai­na­kin hie­man ny­kypäivän kau­pun­ki­lais­ten nuor­ten ai­kuis­ten on­gel­mia. Yk­sin­huol­ta­jien määrä nou­see ko­his­ten, ja ai­ka mo­ni jou­tuu huo­leh­ti­maan avios­sa­kin yk­sin ar­jen su­ju­mi­ses­ta. Sa­mal­la in­di­vi­dua­lis­mi nou­see. Ei ole ih­me, et­teivät nai­set jak­sa enää toi­mia mie­hen ja mie­hen uran eh­doil­la.
To­teu­tus saa lisä­pont­ta siitä, että se pei­laa tam­pe­re­lais­ta elämää ham­pu­ri­lai­seen, kun sak­sa­lais­suo­ma­lai­nen per­he muut­taa mie­hen uran perässä Man­seen. Vä­lillä uh­kaa tv-sar­ja­mai­nen il­mai­su, mut­ta sit­ten muu­ta­ma koh­tauk­sis­ta yllättää oma­peräi­syy­dellään. Var­sin­kin it­kuhä­lyt­ti­mien käyttö on luo­vaa.
Lap­set ovat mai­nios­ti mu­ka­na. Sa­mal­la saa­daan muis­tu­tus suo­ma­lai­suu­den suu­rim­mas­ta on­gel­mas­ta: lap­set eivät saa tar­peek­si lä­hei­syyttä. Tässä elo­ku­vas­sa on on­nek­si toi­sin.
On­nis­tu­mis­ta ede­saut­taa he­ti se, että yh­teisön tun­te­muk­sia viedään eteenpäin Si­bel Ke­kil­lin sak­sa­lai­sel­la (!) tun­teik­kuu­del­la, eikä pääo­sas­sa ole ko­ti­mai­sen naisnäyt­te­lijä­kaar­tin virt­ty­neitä kas­vo­ja. Toi­voa sil­ti on, sillä San­na Ju­ne te­kee hyvän roo­lin par­haa­na ystävättä­renä.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja keskiverto DTS-ääniraita pitävät levyn hyvänä rutiinisuorituksena. Ekstroihin on tallennettu traileri, tv-mainos ja kuvagalleria. (PS)
29/05/2010

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy