Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

United States vs. Billie Holiday

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2021Kesto: 130 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
1080p 2.39
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5709165576621

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Jazz-­lau­la­ja Bil­lie Ho­li­dayn vai­he­ri­kas elämä täyttää val­ko­kan­kaan siinä missä Car­ne­gie Hal­lin kon­sert­ti­la­van­kin.

Jazz-lau­la­ja Bil­lie Ho­li­dayn (roo­lis­taan Gol­den Glo­bel­la pal­kit­tu And­ra Day) vai­he­ri­kas elämä täyttää val­ko­kan­kaan siinä missä Car­ne­gie Hal­lin kon­sert­ti­la­van­kin. Ho­li­day saa tässä nis­kaan­sa Hoo­ve­rin G-mie­het, huo­not mie­systävät, ra­sis­min, huu­me­riip­pu­vuu­den ja mak­sa­kir­roo­sin. Kai­kis­ta näistä huo­li­mat­ta liek­ki väpättää vas­tus­ta­mat­to­mas­ti la­val­la.
Elämän­ker­taee­pok­sen muo­toon is­tu­tet­tu ta­ri­na vai­kut­taa vah­vas­ti pu­no­tul­ta tilk­kutä­kiltä, jos­sa vuo­si­kym­men­ten var­rel­ta poi­mit­tu­jen lu­kuis­ten näyt­tei­den kaut­ta piir­tyy ku­va vä­kevästä, mut­ta haa­voit­tu­vas­ta ih­mi­sestä. Kuo­si on vah­vaa pe­rio­di­pa­ti­noi­tua elämän­ker­taee­pos­ta, mut­ta ker­ron­nan tyy­li enemmän vai­kut­tei­ta ot­ta­vaa ja avain­ta­pah­tu­mia yh­teen ku­ro­vaa ru­nout­ta kuin tiuk­kaa his­to­rian­kir­joi­tus­ta.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Jo­hann Ha­rin kir­jaan "C­ha­sing the Sc­ream: The First and Last Days of the War on Drugs" (2015), jos­ta tässä va­li­taan kes­kiöön Bil­lie Ho­li­dayn ta­paus. Elo­ku­va vai­kut­taa ot­ta­van kir­jan mo­ni­ta­hoi­ses­ta nar­ra­tii­vis­ta yh­den lan­gan ja esit­te­lee ylis­tys­lau­lun­sa luo­mis­voi­mal­le ja syyt­teensä ra­sis­mia vas­taan tämän kaut­ta va­paas­ti ai­ka­kau­sia harp­poen. Ko­ko­nai­suus on kiin­nos­ta­va, mut­ta elämän­ker­ta­ku­vauk­sen si­jaan ky­se on oi­keu­denkäyn­nistä, jos­sa syy­tet­tyinä ovat ra­sis­mi, huu­meet ja eri­tyi­ses­ti näi­den leik­kaus.

Kuva, ääni & ekstrat

Upeasti lavastettu kuva on vakaa, erotteleva ja värikylläinen, mutta hieman turhan utuinen. Tilava ja lämpimästi sykkivä ääniraita luo konsertintuntua musiikkinumeroihinsa eikä anti koskaan tunnu lattaelta. Ekstraton. (IJ)
29/10/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy