Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Star Wars - The Rise of Skywalker

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2019Kesto: 141 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
4K HDR 2.39
Ääniraita: Dolby Atmos 7.1.4
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 8717418559816

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

S­tar Wars saa­gan yh­deksäs ja Lu­ca­sin al­ku­peräi­sen vi­sion mu­kaan vii­mei­nen osa sol­mii tähä­nas­ti­set lan­gat mauk­kaas­ti yh­teen.

S­tar Wars saa­gan yh­deksäs ja Lu­ca­sin al­ku­peräi­sen vi­sion mu­kaan vii­mei­nen osa sol­mii tähä­nas­ti­set lan­gat mauk­kaas­ti yh­teen. Ky­seessä ei to­ki ole um­pi­sol­mu sillä ta­ru var­mas­ti vielä jat­kuu en­nen pitkää. Lan­ganpäitä tässä riittää­kin, sillä kaik­ki kah­dek­san aiem­paa osaa on nos­tat­ta­nut se­ka­lai­sen sar­jan odo­tuk­sia ja olet­ta­muk­sia, joil­le pitäi­si nyt löytää mau­kas pää­te­pis­te.
Sekä ga­lak­ti­sen ta­son että hen­kilö­ta­son konf­lik­tei­hin tar­raa­va elo­ku­va kie­put­taa nyt en­tistä vim­ma­tum­min pi­meää puol­ta ja va­loa kes­kenään, näin eri­tyi­ses­ti Reyn ja Re­nin hen­gen­koh­taa­mi­sis­sa, jois­sa paik­ka ja ai­ka se­koit­tu­vat yhtä tiu­kas­ti kuin ko­ro­na­pan­de­mian ai­kai­sis­sa vi­deo­neu­vot­te­luis­sa. Tämä mag­neet­ti­sel­la ve­to­voi­mal­la lä­hes­tyvä lo­pul­li­nen yh­tee­not­to kas­vaa ko­meas­ti siltä vaa­dit­tu­ja saap­pai­ta koh­den, ja mo­lem­pien osa­not­ta­jien käy­dessä myös sisäistä dia­lo­gia koh­ta­lon­sa kans­sa ei ole lain­kaan it­sestään­selvää miltä poh­jal­ta tämä lo­pul­li­nen kamp­pai­lu tul­laan käymään.
Tai­pa­leen al­ku uh­kaa jäädä tah­mean kaa­va­mai­sek­si tar­po­mi­sek­si, mut­ta li­ki­main ti­ka­rin löy­ty­mi­sestä läh­tien seik­kai­lu tun­tuu löytävän uu­den her­kul­li­sen vaih­teen. Kei­tos on lo­pul­ta sa­kea ja sat­tu­mat tun­nus­ta­vat mo­nin pai­koin pe­rimäänsä, mut­ta lä­heskään ai­na ky­se ei kui­ten­kaan ole aiem­pien osien ko­pioin­nis­ta. Kai­kis­ta ris­teä­vistä kaa­ris­ta ja kah­dek­san ai­kai­sem­man osan pai­no­las­tis­ta huo­li­mat­ta tämä trip­lat­ri­lo­gian vii­mei­nen osa sol­mii lo­pul­ta lan­ganpäät asial­li­ses­ti yh­teen.

Kuva

Aito 4K-kuva pohjaa 35mm ja 65mm filmiin, joka on masteroitu oikeaoppisesti 4K:na. Jälki on kauniin filmimäistä, pirskahtelvan värikylläistä ja kontrastiltaan huikean dynaamista. Musta on mustaa, valosapelit liki viiltävän kirkkaita ja koko antaumuksella loihdittu miljöö aina edukseen. Myös sisällöllisesti anti on mykistävän rikasta, tekstuurikasta ja suurieleisen mielikuvituksekasta aivan kuten toivoa sopii.

Ääni

Energinen, tilava ja mielikuvituksekkaasti särisevä ja suriseva ääniraita saavuttaa suuren avaruusoopperan sfäärit. Myös John Williamsin musiikkiraita on luonnollisesti iso osa tätä.

Ekstrat

4K-levy on ekstraton. Boksi sisältää myös elokuvan HD-version omalla levyllään ja kolmannen lisukkeille pyhitetyn levyn. Lisukkeina 6 koostetta. (IJ)
16/07/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy