Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Killer Joe

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 102 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
1080p 1.85*
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6416548566634

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ko­vaot­teis­ten mies­ten ja Ma­naa­jan jäl­keen Wil­liam Fried­kin on vain ajoit­tain pääs­syt ede lä­hel­le par­hain­ta ta­soaan.

Ko­vaot­teis­ten mies­ten ja Ma­naa­jan jäl­keen Wil­liam Fried­kin on vain ajoit­tain pääs­syt ede lä­hel­le par­hain­ta ta­soaan. Kil­ler Joe on niitä pa­rem­pia myöhäis­tuo­tan­nos­sa, mut­ta tiet­ty sho­ke­raa­vuu­den it­sei­sar­voi­suus vie poh­jan neljän täh­den ka­te­go­rias­ta.
T­ra­cy Lett­sin näy­telmään pe­rus­tu­va tril­le­ri al­kaa “f­ron­tal nu­di­ty” –ir­vai­lul­la, kun äi­ti­puo­les­ta (Gi­na Gers­hon) nähdään en­sik­si alapään kar­voi­tus trai­le­ri­no­ven aue­tes­sa huu­me­dii­le­ri­po­jal­le (E­mi­le Hirsch). To­ki ky­seessä on “­pe­ruuk­ki”, mut­ta sil­ti.
Juo­nia­se­tel­ma au­keaa äk­kiä. Huu­me­ve­lat pa­ne­vat uus­per­heen po­jan suun­nit­te­le­maan bio­lo­gi­sen äi­tinsä mur­haa hen­ki­va­kuu­tuk­sen in­noit­ta­ma­na. Pää­tetään pal­ka­ta palk­ka­mur­hil­la leipäänsä le­ventävä po­lii­si Joe (Matt­hew Mc­Co­naug­hey) hoi­ta­maan äi­ti päi­viltä. On lie­nee päivän­selvää, mi­ten suun­ni­tel­mas­sa käy. Huo­nos­ti.
Kä­si­kir­joi­tus kuu­los­taa Coen-vel­jes­ten elo­ku­val­ta. Fried­kin kui­ten­kin suo­sii gro­tes­kia il­mai­sua, jos­sa ei juu­ri eh­di hi­hit­te­lemään vä­lillä. Vä­ki­val­ta on poik­keuk­sel­li­sen ra­jua, vaik­ka ikä­ra­ja on al­hai­nen.
Maail­man pa­huus tun­tuu ki­tey­tyvän Tek­sa­sis­sa. On ma­kua­sia pitääkö lop­pu­rat­kai­sua per­soo­nal­li­se­na vai pelkästään ma­kaa­be­ri­na.
E­lo­ku­van pa­ras an­ti on seu­ra­ta Tho­mas Ha­den Churc­hin työs­ken­te­lyä yk­sin­ker­tai­se­na An­sel-isänä. Mc­Co­naug­hey jää puo­les­taan köyhän mie­hen Fran­kik­si elo­ku­vas­ta Blue Vel­vet.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Sinänsä kuitenkin rutiininomaista audiovisuaalisuutta. Edes ohjaajalle tyypillinen vauhti ei ole mitenkään esillä tällä kertaa. Ei ekstroja. (PS)
18/12/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy