Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Joy

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2015Kesto: 124 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
4k HDR 1.85
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(S)
Sallittu kaikenikäisille.
  EAN: 7340112730079

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Joy on maail­man­sa rat­tai­ta puh­taal­la sit­kol­la pyö­rittävä nai­nen, jo­ka on hoi­ta­ja pait­si lap­sil­leen myös ko­ko lä­hi­pii­ril­leen.

Joy (hil­jai­sen vah­va Jen­ni­fer Law­ren­ce) on maail­man­sa rat­tai­ta puh­taal­la sit­kol­la pyö­rittävä nai­nen, jo­ka on hoi­ta­ja pait­si lap­sil­leen myös ko­ko lä­hi­pii­ril­leen. Köy­hyy­den par­taal­la keik­ku­va lai­va ot­taa uu­den suun­ti­man kun hän kek­sii uu­den mul­lis­ta­van mo­pin ja sat­saa kaik­ken­sa tämän kau­pal­lis­ta­mi­seeen.
Joy Man­ga­non ta­ri­naan osit­tain pe­rus­tu­va nou­su­joh­tei­nen draa­ma on eri­tyi­sen ajan­koh­tai­nen nyt kun vas­taus kaik­kiin yh­teis­kun­taa ja yk­silöitä koh­taa­viin haas­tei­siin tun­tuu ole­van yk­si­tyi­sy­rittä­mi­nen. Joy:l­la on sentään ma­ta­la­palk­kai­nen työ, jo­ka to­sin tus­kin riittää pitämään sähköt päällä ko­to­na, ja isoäi­din kul­ti­voi­ma unel­ma jos­ta­kin pa­rem­mas­ta. Elo­ku­va tuo hy­vin pian mie­leen Re­nee Zel­lwe­ge­rin täh­dittämän "Nur­se Bet­ty":n, mut­ta tälläkään ker­taa vas­taus ei löy­dy rak­kau­des­ta tai saip­puaoop­pe­rois­ta, vaan ehkä tren­dikkääs­ti oman yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­ses­ta ja pa­ten­teis­ta.
Sa­man oh­jaa­jan aiem­paa työtä, "A­me­ri­can Hust­le":a, tun­nel­mal­taan muis­tut­ta­va elo­ku­va al­kaa omin­ta­kei­se­na draa­ma­na, jo­ka ve­toaa poik­keuk­sel­li­sil­la hen­kilö­hah­moil­laan, mut­ta sa­maan ai­kaan uh­kaa puu­dut­taa ar­ki­sel­la mitään­sa­no­mat­to­muu­del­laan. Ruo­hon­juu­ri­ta­sol­ta läh­tevä ku­vaus ja pie­tee­tillä teh­ty hen­kilö­hah­mo­jen ra­ken­ta­mi­nen kui­ten­kin pal­ki­taan lo­pul­ta kun me­nes­tystä al­kaa tul­la ja hah­mo­jen to­del­li­set luon­teet pal­jas­tu­vat. Eri­tyi­ses­ti QVC-s­hop­pai­lu­ka­na­van vai­heis­saan ker­to­mus saa her­kul­lis­ta pi­toa, jo­ka puo­les­taan vie us­kot­ta­vas­ti länkkä­reistä lai­naa­vaan vä­lien­sel­vit­te­lyyn lo­pus­sa.

Kuva & ääni

Arkisuuden ja toismallisuuden välillä häilyvä audiovisuaalinen kuosi toimii erityisesti musiikkiraidan varassa. Sadunomaisista lumivistoista aloittava 4k-kuva on filmimäisen rakeinen, upean värikylläinen, viiltävän vakaa ja miellyttävän erotteleva. Parhaimmillaan jälki on lumoavan erottelevaa, ja vaikka useampi otos siellä täällä jää lähemmäs HD-tasoa on kokonaisuus vaikuttavaa katsottavaa. Äänipuolella virttynyt dialogi antaa paljon sijaa ajatuksille, mutta välttää tylsyyden.

Ekstrat

4k-levy on ekstraton, mutta boksista löytyy myös aiempi HD-versio omalla levyllään. HD-version tekstitetyissä ekstroissa turhan referoiva making of (20 min.) ja varsin hyvä Jennifer Lawrencen ja ohjaajan haastattelu (68 min.), joka onnistuu kaivamaan yllättävän paljon mielenkiintoisia tiedonjyviä vaikka haastattelija ei aluksi tunnukaan olevan aivan tehtäviensä tasalla. (IJ)
15/10/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy