Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Wolf of Wall Street

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 180 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5050582975062

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Kuvat

Leipää ja sirkushuveja Wall Streetin Caligulan tyyliin
Leipää ja sirkushuveja Wall Streetin Caligulan tyyliin
Sudenpesä
Sudenpesä

Elokuva

Lä­peensä selkä­ran­ga­ton ta­ri­na kie­roon kas­va­nees­ta pörs­si­mek­la­ris­ta, jon­ka im­pe­riu­mi al­kaa pie­nestä ja pää­tyy ny­kypäivän ver­siok­si de­ka­den­tis­ta Roo­man val­ta­kun­nas­ta.

Lä­peensä selkä­ran­ga­ton ta­ri­na kie­roon kas­va­nees­ta pörs­si­mek­la­ris­ta (Leo­nar­do Di Cap­rio), jon­ka im­pe­riu­mi al­kaa pie­nestä ja pää­tyy ny­kypäivän ver­siok­si de­ka­den­tis­ta Roo­man val­ta­kun­nas­ta. Nälkäi­set hur­tat ah­mi­vat help­pous­kois­ten ra­ho­ja pu­he­lin­lin­jo­jen ylit­se ja lau­man joh­ta­ja an­tau­tuu täy­del­li­ses­ti ra­piol­li­sel­le elämän­tyy­lil­le, jos­sa mikään not­ko ei ole liian al­hai­nen. To­sielämä kui­ten­kin jat­kaa kul­kuaan jos­sa­kin de­si­maa­li­lu­ku­jen ja huu­me­huu­ru­jen toi­sel­la puo­len, jo­ten töys­syiltä ei voi pitkään vält­tyä.
Yh­dys­val­lois­sa 80- ja 90-lu­vuil­la vai­kut­ta­neen Jor­dan Bel­for­tin to­si­ta­ri­naan poh­jau­tu­va elo­ku­va on us­ka­lias ja omin­ta­kei­nen ver­sio pe­rin­tei­sestä nou­su ja tu­ho -ker­to­muk­ses­ta. Alun pitkän ja vä­hi­tel­len jo pui­se­vak­si muut­tu­van bak­ka­naa­li­jak­son jäl­keen elo­ku­va pää­see omil­leen kun tef­lon­pin­not­tei­sen he­do­nis­tin haar­nis­kaan al­kaa il­mes­tyä lom­mo­ja. Pääo­san Di Cap­rio ja oh­jaa­ja Scor­se­se osaa­vat hyö­dyntää nämä hei­kot het­ket upeas­ti, ja vas­ta nii­den myötä tri­baa­lior­giois­sa­kin on jo­ta­kin us­kot­ta­vuut­ta.
Duo kä­sit­te­lee lo­pul­ta ai­he­pii­riä var­sin ele­gan­tis­ti jättämällä mo­ra­li­soin­nin kat­so­jan kor­vien vä­liin ja ta­sa­pai­noi­le­mal­la näpsäkäs­ti sää­lin ja ihai­lun tun­tei­den vä­lillä. Terävän sup­liik­ki myyn­ti­mies tai­taa tässä jouk­ko­jen nos­ta­tuk­sen ja asiak­kaan yli­pu­hu­mi­sen, mut­ta hom­man ni­mi on sil­ti alus­ta as­ti vedä­tys, jos­sa on tar­koi­tus ol­la vain yk­si voit­ta­ja. Sa­maan ai­kaan mies kyntää it­se oma-eh­toi­ses­ti niin sy­vissä ve­sissä, että vank­ku­ma­ton­ta rap­pio­ta on jo pak­ko hie­man ihail­la — var­sin­kin kun Scor­se­se an­taa ker­ron­nal­le mus­tan ko­me­dian piir­teitä.
E­lo­ku­va nou­dat­taa Beau­for­tin ta­ri­naa il­mei­ses­ti var­sin us­kol­li­ses­ti, jos­kin te­kijät myöntävät imp­ro­vi­soin­neen­sa usei­ta koh­tauk­sia. Myös elo­ku­van tee­mak­si nou­se­va su­si­lau­man hym­ni pal­jas­tuu Matt­hew Mc­Co­naug­heyn kek­sinnök­si. Beau­for­tin ta­ri­na on in­noit­ta­nut jo aiem­min elo­ku­van "Boi­ler Room".

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva on sliipatun filmimäinen ja lavastettu miljoonien dollareiden tahtiin. Hyvä ääniraita kiristää tunnelmaa asiallisesti, mutta sinällään huomaamattomasti. Ekstroissa hyvä kaksiosainen making of -kooste (27 min.) ja tekijöiden keskustelu (11 min.). (IJ)
17/06/2014

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy