Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Mehiläisten salaisuudet

The Secret Life of Bees 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 2.35
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
  EAN: 6438044202458

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Yläas­teikäi­nen Li­ly syyttää it­seään äi­tinsä kuo­le­mas­ta.

Yläas­teikäi­nen Li­ly syyttää it­seään äi­tinsä kuo­le­mas­ta. Suh­de isään on kylmä, vä­ki­val­ta toi­mii oh­je­nuo­ra­na tytön kas­va­tuk­ses­sa. Tie­donnälkä äi­din hämäräk­si jää­neestä his­to­rias­ta pa­kot­taa Li­lyn kar­kaa­maan ko­toaan hoi­ta­jan­sa Ro­sa­leen kans­sa. Määränpäänä on pien­kau­pun­ki Etelä-Ca­ro­li­nas­sa, jos­ta yh­teyk­siä äi­tiin oli­si löy­dyttävä. Kak­sik­ko ote­taan läm­pimäs­ti vas­taan pai­kal­li­sel­la me­hiläis­far­mil­la.
Lem­peä hah­mo­gal­le­ria le­vittää hy­myn kas­voil­le tois­tu­vas­ti. Da­ko­ta Fan­ning suo­rit­taa haas­ta­van lap­si­roo­lin kun­nioi­tus­ta herättävällä tyy­lillä.
Pa­la­set lok­sah­te­le­vat vauh­dik­kaas­ti yh­teen. Isän ja tyttä­ren suh­teen pe­rus­te­lut jäävät pin­ta­puo­li­sik­si. Tyttömäistä epäus­kot­ta­vuut­ta on pin­nal­la ja pin­nan al­la. Ro­tu­jen vä­li­siä ris­ti­rii­to­ja sel­vi­tellään tu­tus­ti nyr­kein. Ope­tus­vi­deo­na myön­tei­seen elämä­na­sen­tee­seen toi­vei­ta herättävä elo­ku­va so­vel­tuu mal­lik­kaas­ti.
E­telän lämpöä heh­ku­va ku­va. Hyvä ekst­ra­pa­ket­ti. Kak­si eril­listä kom­ment­ti­rai­taa, pu­hu­jia riittää. Kom­men­toi­tu­ja pois­tet­tu­ja koh­tauk­sia. Muu­ta­ma ly­hyt­do­ku­ment­ti elo­ku­van teos­ta, sekä en­si-il­ta­bi­leistä. (VA)
15/11/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy