Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Robin Hood

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 140/156 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
MPEG-4 AVC 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 234587EAN: 5050582764239

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Kuvat

Rooman legioonalaisesta Englannin ristiretkeläiseksi edennyt Russell Crowe on elementissään
Rooman legioonalaisesta Englannin ristiretkeläiseksi edennyt Russell Crowe on elementissään
Romantiikka jää elokuvassa sivualalle, mutta sama ei päde Cate Blanchettin lujaluonteiseen Marioniin
Romantiikka jää elokuvassa sivualalle, mutta sama ei päde Cate Blanchettin lujaluonteiseen Marioniin

Elokuva

G­la­diaat­to­ri-­kak­si­kon Rid­ley Scott & Rus­sell Crowe kä­denjäl­keä huo­ku­va Ro­bin Hood pyr­kii uut­ta­maan ta­run lu­kui­sis­ta eri ver­siois­ta sen ai­doim­man ja to­dennäköi­simmän kan­ta­muo­don.

G­la­diaat­to­ri-kak­si­kon Rid­ley Scott & Rus­sell Crowe kä­denjäl­keä huo­ku­va Ro­bin Hood pyr­kii uut­ta­maan ta­run lu­kui­sis­ta eri ver­siois­ta sen ai­doim­man ja to­dennäköi­simmän kan­ta­muo­don. Tu­lok­se­na on vetävän rou­hea ja upean vir­ta­vii­vai­nen uu­del­leen­ker­ron­ta le­gen­dan syn­nystä, jo­ka saa muut fil­ma­ti­soin­nit Ke­vin Cost­ne­rin täh­dittämä lem­men­lu­ri­tus etu­nenässä vai­kut­ta­maan pa­has­ti ku­lah­ta­neil­ta.
Puit­teil­taan ko­mea ja yk­si­tyis­koh­dil­taan elävä elo­ku­va hi­vut­taa neu­vo­kas­ta ri­vi­so­ti­las­ta us­kot­ta­vas­ti koh­ti ko­ko maail­man tun­nis­ta­maa san­ka­ria, eivätkä har­vat ta­va­ra­merk­kio­tok­set­kaan pistä silmään. Rik­kail­ta ryös­te­ly ei kuu­lu vielä tässä mie­hen re­per­tuaa­riin, mut­ta on­net­ta­ren suo­mat mah­dol­li­suu­det tu­le­vat muu­toin ha­na­kas­ti hyö­dyn­ne­tyk­si.
Pääo­san Rus­sell Crowe on odo­te­tus­ti vah­voil­la roo­lis­sa, jol­la on pal­jon yh­teistä Gla­diaat­to­rin Ma­xi­muk­sen kans­sa, jos­kin nyt mo­ti­vaa­tio­na on vää­ryy­den oi­kai­se­mi­nen il­man kos­ton vi­vah­tei­ta. Sor­to joh­taa oi­keu­tet­tuun vas­ta­rin­taan ja lop­pu on his­to­riaa.
Ker­ron­nan tah­ti löys­tyy hie­man elo­ku­van lop­pu­puo­lis­kol­la, mut­ta sin­ne as­ti imu on jo­pa vii­den täh­den ar­vois­ta. Hie­noi­nen tyy­li­vir­he on myös san­ka­rin mil­tei yhtäai­kai­sel­ta vai­kut­ta­va mels­kaa­mi­nen useal­la rin­ta­mal­la lo­pun ka­hi­nois­sa.
Tässä ar­vioi­dun oh­jaa­jan ver­sion lisäk­si le­vyltä löy­tyy 16 mi­nuut­tia ly­hyem­pi al­ku­peräi­nen teat­te­ri­ver­sio.

Kuva & ääni

Erinomainen kuva ja ääni. Tyylikkään tummasävyinen ja rikkaan erotteleva kuva virittää lumoavan periodiuskottavan maailman. Iskevä, tehokkaalla musiikkiraidalla varustettu ääniraita luo hyvin tunnelmaa. Tilakuva ei vedä huomiota itseensä kikkailulla, mutta ympäröi katsojan hyvin.

Ekstrat

Yllättävän suppeiden ekstrojen pääantia on hajanainen kuva-kuvassa-kommenttiraita, joka pyörii vain teatteriversion yhteydessä, mutta liittyy silti vain vaivoin jos lainkaan kulloinkin käsillä olevaan kohtaukseen. Kommenttiraidan sisältö sinällään on mielenkiintoista, mutta toteutuksena yksi yhtenäinen kooste olisi ollut paljon parempi vaihtoehto. Lisäksi mukana on kuvagallerioita alustuksin. Traileri pitää hakea BD-Liven puolelta. (IJ)
30/11/2010

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy