Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Shoot ‘Em Up

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2007Kesto: 86 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD7.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 205447EAN: 6438044103861

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

”­Vi­haan nyn­nyjä, joil­la on ase”.

”­Vi­haan nyn­nyjä, joil­la on ase”. Osu­vam­pia sa­no­ja saa­ti toi­min­tae­lo­ku­van pää­tee­maa ei voi­si kek­siä, kun Shoot ’em Upin BD-ver­sio­ta kat­soo viik­ko jär­kyttä­vistä ja rauk­ka­mai­sis­ta Kau­ha­joen kou­lu­sur­mis­ta.
E­lo­ku­va pilk­kaa sa­la­ma­lei­kat­tu­ja ase­fe­ti­sis­teil­le suun­nat­tu­va vä­ki­val­ta­ku­vauk­sia, mut­ta te­kee sen niin fik­sus­ti ja kli­seitä ir­vail­leen, että kat­so­ja viih­tyy.
Kai­ken hui­puk­si elo­ku­van ase­teh­tai­li­ja Ham­mer­son (S­tep­hen Mc­Hat­tie) ki­teyttää hy­vin, mik­si ame­rik­ka­lai­set ra­kas­ta­vat asei­ta. Nii­den avul­la nyn­ny­jen pää­see sa­mal­le ta­sol­le ä­lykkääm­pien ja vah­vem­pien kans­sa. Pä­te­nee Suo­men­kin ta­pah­tu­miin vii­me vuo­si­na.
C­li­ve Owen näyt­te­lee mo­ni­tai­tois­ta ase­tai­tu­ria, jo­ka hil­jai­se­lon jäl­keen päättää puut­tua kor­kea­ta­son po­liit­ti­seen pe­liin. Mut­kien mat­kas­sa hän muun muas­sa aut­taa syn­ny­tyk­sessä kes­ken ve­rilöy­lyn, har­ras­taa laa­du­kas­ta sek­siä kes­ken tu­li­tais­te­lun ja lo­pul­ta pa­nee kaik­ki mo­der­nit bon­dei­lut kum­mal­li­seen va­loon syök­syessään las­ku­var­jo­tais­te­luun jos­sain st­ro­bosfää­rissä.
Har­vaa gen­ren elo­ku­vaa on kir­joi­tet­tu si­ten, että vä­ki­val­ta to­siaan­kin sat­tuu, vaik­ka eri­lai­set juo­nenkään­teet uh­maa­vat fy­sii­kan­la­jia. Kaik­kein hie­noin­ta on sa­to­jen ga­gien ri­pot­te­lu elo­ku­van ta­pah­tu­miin si­ten, et­teivät ne ole pai­no­las­ti, vaan lo­put­to­mien ihai­lu­jen as­tin­lau­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ei ole aivan tarkka yksityiskohdiltaan, mutta eroaa selvästi jopa levottomasta DVD-versiosta. Ääniraita pääsee oikeuksiinsa vain seitsemän kaiuttimen ja subwooferin kautta, muuten se kuulosta aika tavanomaiselta. Ekstroissa vain kommenttiraita, ei siis DVD-version runsasta, liki kahden tunnin dokumenttimateriaalia. (PS)
13/10/2008

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy